Gunstregime voor eenmalige innovatiepremies verlengd met 2 jaar (art. 27-28 PW2)

De IPA-wet van 3 juli 2005 heeft ervoor gezorgd dat werkgevers een eenmalige innovatiepremie voor vernieuwende ideeën kunnen toekennen aan hun werknemers. Die regeling wordt nu met 2 jaar verlengd. Dat is tot 1 januari 2017.

De premies zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen en voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen worden ze niet als loon beschouwd. Op die premies is geen enkele sociale of fiscale bijdrage verschuldigd.

Uiteraard is dit gunstregime gekoppeld aan een reeks voorwaarden. Zo moet de premie worden toegekend voor ‘een nieuwigheid, die een daadwerkelijke meerwaarde betekent met betrekking tot de normale activiteiten van de werkgever die de premie toekent’. Er mag bijvoorbeeld ook geen sprake zijn van een voorafgaande offerteaanvraag en de innovatie moet door de werkgever in zijn onderneming worden geïmplementeerd. Dat kan ook via een prototype.

De regeling liep af op 1 januari 2015. Vandaar dat de verlenging voor 2015 en 2016 die de Programmawet van 10 augustus 2015 doorvoert, retroactief in werking treedt op 1 januari 2015.

De cijfers voor 2014 zijn nog niet definitief maar in 2013 ging het om 4,316 miljoen euro aan premies, toegewezen aan 2.573 werknemers.

Bron:Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015. (art. 27-28)
Zie ook: Wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg, BS 19 juli 2005 (art. 31 van de IPA-wet)

Steven Bellemans

Programmawet

Afkondigingsdatum : 24/07/2015
Publicatiedatum : 18/08/2015

Gepubliceerd op 18-08-2015

  142