Grondwettelijk Hof vernietigt taalvereisten voor procureur des Konings en arbeidsauditeur van Brussel

Het ambt van procureur des Konings en van arbeidsauditeur bij het parket en arbeidsauditoraat van Brussel exclusief voorbehouden aan mensen met een diploma in het Frans kan niet volgens het Grondwettelijk Hof. De ambten van hun adjuncten voorbehouden aan mensen met een diploma in het Nederlands kan evenmin. Beide regels worden dan ook niet vernietigd.

Parket en arbeidsauditoraat van Brussel

Het gerechtelijk arrondissement Brussel telt – sinds zijn hervorming – twee parketten en twee arbeidsauditoraten. Een parket en arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, bevoegd voor het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, en een parket en een arbeidsauditoraat van Brussel, bevoegd voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Taaleisen

De procureur des Konings en de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad moeten hun diploma behaald hebben in het Frans, hun adjuncten in het Nederlands.

Vernietiging

Het Grondwettelijk Hof vindt die taaleisen niet redelijk verantwoord.

De procureur des Konings en de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad oefenen hun ambt uit in een administratief arrondissement waarvan het grondgebied overeenstemt met het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Deze ambten voorbehouden aan mensen met een diploma in het Frans kan niet. Het is niet redelijk verantwoord dat iemand met een diploma in het Nederlands niet voor het ambt in aanmerking komt.

Eenzelfde redenering volgt het Grondwettelijk Hof ook bij de taaleisen voor de adjunct-procureur des Konings en van adjunct-arbeidsauditeur. Het is evenmin redelijk verantwoord dat iemand met een diploma in het Nederlands geen toegang kan krijgen tot dit ambt.

Huidige invulling blijft

Intussen zijn de procureur des Konings, zijn adjunct en de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad al benoemd op grond van de vernietigde bepaling. En de benoemingsprocedure van de adjunct-arbeidsauditeur is aan de gang.

Het Grondwettelijk Hof laat toe dat de benoemde personen op post blijven. Ook de benoemingsprocedure mag verder afgerond worden.

Het niet definitief handhaven van de gevolgen van de vernietigde bepaling zou - volgens het Hof - aanzienlijke administratieve en organisatorische moeilijkheden veroorzaken. Bovendien zou een nieuwe aanstelling heel wat tijd vragen. En dit terwijl er uitvoering moet gegeven worden de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Bron:GwH 30 juni 2014, nr. 96/2014
Zie ook:Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, art. 43Wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, BS 22 augustus 2012

Ilse Vogelaere

Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel

Afkondigingsdatum : 19/07/2012
Publicatiedatum : 22/08/2012

Gepubliceerd op 22-07-2014

  108