Grondwettelijk Hof vernietigt overgangsregeling voor activeringsbijdrage

Programmawet

Werkgevers betalen sinds 1 januari 2018 een activeringsbijdrage voor hun werknemers die in een mechanisme voor vrijstelling van prestaties zijn gestapt. Ze betalen geen bijdrage voor werknemers die in het vrijstellingsmechanisme zijn gestapt vóór 28 september 2017. Ze doen dat evenmin voor werknemers die dat doen in toepassing van een cao die is neergelegd vóór 28 september 2017. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigt nu die scharnierdatum van 28 september 2017.

De activeringsbijdrage wil de werkgever die gebruikmaakt van de volledige vrijstelling van prestaties voor oudere werknemers met loonbehoud responsabiliseren. De bijdrage moet de werkgever aanzetten om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Het Hof heeft geen probleem met de activeringsbijdrage op zich maar vindt dat de scharnierdatum van 28 september 2017 op discriminerende wijze afbreuk doet aan het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.

De wet met het mechanisme van de activeringsbijdrage, de toepassingswijze ervan, de overgangsbepalingen en de datum van inwerkingtreding, is pas gepubliceerd op 29 december 2017. Pas vanaf dan hadden de werkgevers een goed zicht op de inhoud van de maatregel. Het feit dat de maatregel al op 26 juli 2017 werd aangekondigd op de website van de FOD Werkgelegenheid verandert hier niets aan. Een aankondiging kan – aldus het Hof – de afwezigheid van een wet niet compenseren. Het is pas vanaf 29 december 2017 dat de werkgevers zekerheid hadden over de toepassingsregels en dat het dus gerechtvaardigd is hen een activeringsbijdrage te laten betalen als ze hun werknemers dan nog in een mechanisme van volledige vrijstelling van prestaties laten stappen.

Waarom er nu net gekozen is voor 28 september 2017 als scharnierdatum is voor het Hof niet duidelijk. Het Hof vindt dat er geen enkele gegronde reden is om de werkgevers anders te behandelen voor of na die datum.

Het Hof vernietigt dan ook de vrijstelling van de activeringsbijdrage, in zoverre zij niet toepasselijk is op de werknemers die in het mechanisme van volledige prestatievrijstelling zijn gestapt met toepassing van een individuele of collectieve arbeid die tussen 28 september 2017 en 29 december 2017 is gesloten. 

Bron: GwH 24 oktober 2019, nr. 52/2019
Bron: Programmawet van 25 december 2017, BS 29 december 2017 (art. 66 en 67)
Zie ook:
Wet van 27 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (art. 38, §3septdecies)
Ilse Vogelaere
  267