Griffies smelten samen

Koninklijk besluit tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

Op 1 september 2017 is het zover. Dan worden de eerste griffies van de vredegerechten samengevoegd. Zes gerechtelijke kantons van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bijten de spits af. Daarna volgen nog andere gerechtelijke kantons. Onderaan vindt u een overzicht.
De eengemaakte griffies zijn alle werkdagen open van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16 uur.
Bron: Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 25 juli 2017
Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 157 en 186)
Ilse Vogelaere
griffies
  231