Griffie vredegerecht Thuin sluit op dinsdag- en donderdagnamiddag

De griffie van het vredegerecht van Thuin in de provincie Henegouwen kampt met zware personeelsproblemen. Daarom sluit ze haar deuren op zowel dinsdag- als donderdagnamiddag.

De griffie wacht al sinds eind januari 2013 op de vervanging van een griffier die met pensioen is gegaan. Met een theoretisch personeelskader van 5 voltijdsen, betekent dit een vermindering van de personeelscapaciteit met 20 procent. Bovendien - aldus de vrederechter van Thuin - blijkt uit de lopende werklastmeting dat de griffie eigenlijk bijna 7 voltijdsen zou moeten hebben om het werk behoorlijk aan te kunnen.

Om het personeel wat te ontlasten, is nu beslist dat de griffie sluit op dinsdag- en donderdagnamiddag. Het loket blijft dan dicht. En de griffie is ook niet telefonisch te bereiken. Er wordt wel gewerkt, maar dan achter gesloten deuren. Voor dringende gevallen kan men faxen of e-mailen.

Voor de rest verandert er niets aan de openingsuren van de griffie. Ze is elke voormiddag open van 8.30 u tot 12.30. En ze blijft ook open op maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 13.30 u tot 16 uur.

Het nieuwe KB van 19 september 2014 treedt in werking op 1 november 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 19 september 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 7 oktober 2014.

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

Afkondigingsdatum : 19/09/2014
Publicatiedatum : 07/10/2014

Gepubliceerd op 10-10-2014

  128