Griffie vredegerecht Brakel ook in namiddag open

De griffie van de zetel Brakel van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel is voortaan ook in de namiddag open. Van 13.30 tot 16.00. En dat elke werkdag. Tot nu was de griffie enkel open in de voormiddag van 8.30 tot 12.30.

Aan de openingsuren van de griffie van de andere zetel van het vredegerecht, die van Geraardsbergen, verandert er niets. Die is en blijft open zowel in de voor- als namiddag.

Het nieuwe KB van 26 september 2016 treedt in werking op 4 oktober 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 26 september 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 4 oktober 2016

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

Afkondigingsdatum : 26/09/2016
Publicatiedatum : 04/10/2016

Gepubliceerd op 06-10-2016

  717