Griffie vredegerecht Bergen II behoudt beperkte openingsuren

De griffie van het vredegerecht Bergen II is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-12.30u en van 13.30-16u. Dat is al zo sinds 3 juni 2015 en dat blijft zo. Destijds werd voor de afwijkende uurregeling gekozen omdat de dienst door steeds terugkerende organisatorische moeilijkheden niet in staat was om dagelijks publiek te ontvangen én tegelijkertijd andere taken uit te oefenen.

De regeling blijft nu ongewijzigd bestaan. Maar de regering voert – puur formeel – een aantal technische wijzigen door in het KB van 10 augustus 2001 dat een overzicht geeft van de dagen en uren waarop de griffies van de hoven en rechtbanken open zijn. De openingsuren van de griffie van het vredegerecht Bergen II worden eerst geschrapt uit de lijst. Nadien wordt de bepaling hersteld. Zonder inhoudelijke aanpassingen.

Een louter technische kwestie dus. Voor de rechtszoekende en het personeel van de griffie van het vredegerecht Bergen II verandert er niets…

Het KB van 27 juni 2016 is op 7 juli in werking getreden, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 27 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 7 juli 2016.
Zie ook Koninklijk besluit van 21 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 3 juni 2015.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

Afkondigingsdatum : 27/06/2016
Publicatiedatum : 07/07/2016

Gepubliceerd op 12-07-2016

  103