Griffie Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel weer hele dag open

De griffies van de hoven en de rechtbanken zijn in principe voor het publiek toegankelijk op alle werkdagen van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16 uur.

Maar er zijn heel wat uitzonderingen. Zo is de griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel bijvoorbeeld open op alle werkdagen van 8u30 tot 12u30. Die uitzondering wordt nu opgeheven met ingang van 10 februari 2016. Dat is de dag waarop het wijzigings-KB van 5 februari 2016 verschenen is in het Belgisch Staatsblad.

De uitzondering was met ingang van 2 april 2015 ingevoerd omwille van ‘een aanzienlijke toename van de werklast van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel’. Het aantal in 2014 ingediende geschillen met een inzet van minder dan 8.760 euro was met ongeveer 300% gestegen ten opzichte van 2013. Ook tijdens het uitzonderingsregime bleef een permanentie gewaarborgd op alle werkdagen van 13u30 tot 16 uur, uitsluitend voor de neerlegging van conclusies die uiterlijk op dezelfde dag moet plaatsvinden, en van dringende verzoekschriften.

Bron:Koninklijk besluit van 5 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 10 februari 2016
Zie ook: Koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 17 augustus 2001 (art. 1, d))

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

Afkondigingsdatum : 05/02/2016
Publicatiedatum : 10/02/2016

Gepubliceerd op 11-02-2016

  191