Gerechtskosten en budgettair beheer in opleidingspakket magistraten (art. 51 Potpourri III-wet)

Wie benoemd wordt tot magistraat via het examen inzake beroepsbekwaamheid of via het mondeling evaluatie-examen volgt in de loop van het jaar na zijn benoeming nog een theoretische en praktische opleiding. In de opleiding moet voortaan zeker aandacht besteed worden aan het budgettair beheer en aan de gerechtskosten. Op die manier wil de wetgever ook beginnende magistraten sensibiliseren voor goede praktijken inzake budgettair beheer en gerechtskosten.

Artikel 51 van de wet van 4 mei 2016 is in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 51 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 259bis-9)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 16-06-2016

  80