Gent heeft alweer een nieuw kotreglement

Op 23 februari 2015 keurde de Gentse gemeenteraad een nieuw ‘Politiereglement op de kamerwoningen’ goed. Dat reglement werd op 13 juli 2015 bekrachtigd door de Vlaamse minister van Wonen en trad op diezelfde datum in werking.

Het vorige politiereglement op de kamerwoningen dateert van 28 april 2014, werd op 23 juli 2014 bekrachtigd door de minister, maar trad volgens het reglement zelf pas op 1 januari 2015 in werking…

Het nieuwe Gentse reglement is net als het vorige alleen van toepassing op kamerwoningen. Het geldt niet voor hospitawoningen of studio’s. Hospitawoningen zijn woningen, waar de eigenaar zijn hoofdverblijfplaats behoudt, maar waarin hij één kamer verhuurt. Het nieuwe reglement is ook niet van toepassing op gebouwen die bij wet onderworpen zijn aan speciale voorwaarden inzake brandveiligheid of hygiëne.

Gent maakt een onderscheid tussen gewone kamerwoningen en kamerwoningen met een specifiek brandrisico. Dat laatste zijn kamerwoningen waarin een exploitatie plaatsvindt die een verhoogd risico op brand met zich meebrengt – zoals een restaurant, een frituur of een garage –, en kamerwoningen met minstens 5 woonniveaus. Voor dat type woning bestaan er strengere regels.

Enkele belangrijke verplichtingen van de verhuurder van een gewone kamerwoning zijn:

 • De verhuurder moet binnen de 15 dagen aangifte doen van elke nieuwe kamerwoning en hij moet elke wijziging binnen diezelfde termijn melden bij de Dienst Administratie van de stad Gent.
 • Alle bouwelementen van de kamerwoning moeten minstens 1 uur weerstand bieden tegen vuur.
 • Alle evacuatiewegen moeten over de volledige breedte vrij blijven. Hinderende voorwerpen, zoals fietsen of vuilniszakken, moeten buiten de evacuatiewegen gestald of gestapeld worden.
 • Alle trappen en gangen moeten minstens 70 cm breed zijn.
 • Er mogen geen kamers ingericht worden in de kelder.
 • Er mag in principe ook geen brandbaar materiaal of afval opgestapeld worden in de kelder.
 • Op elk woonniveau moet er een brandblusapparaat hangen. Dat moet minstens een ABC-poederblusser van 6 kg zijn.
 • Kamerwoningen met meer dan 15 wooneenheden moeten uitgerust zijn met rookdetectors die aangesloten zijn op de automatische brandmeldingsinstallatie.
 • Op elk woonniveau, in de gangen, in het trappenhuis en op de evacuatiewegen moeten er veiligheidsverlichtingstoestellen geplaatst zijn met een autonomie van minstens 1 uur.
 • De woning mag alleen verwarmd worden met centrale verwarming, elektrische toestellen of luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer.
 • Enz.

Het nieuwe Gentse kotreglement trad in werking op 13 juli 2015 en zal over 5 jaar geëvalueerd worden.

Bron:13 juli 2015. – Goedkeuring van het besluit van 23 februari 2015 van de gemeenteraad van de stad Gent houdende de goedkeuring van een nieuw politiereglement op kamerwoningen, BS 11 augustus 2015.
Zie ook: “Politiereglement op de kamerwoningen”, Stad Gent.

Carine Govaert

Goedkeuring van het besluit van 23 februari 2015 van de gemeenteraad van de stad Gent houdende de goedkeuring van een nieuw politiereglement op kamerwoningen

Afkondigingsdatum : 13/07/2015
Publicatiedatum : 11/08/2015

Gepubliceerd op 17-08-2015

  103