Gemiddelde Belg is Vlaming, vrouw en stedeling

Op 1 januari 2016 telde ons land 11,2 miljoen Belgen. Op 1 januari 2015 waren dat er bijna evenveel. De meeste Belgen wonen in Vlaanderen. Zij wonen in de grote steden Antwerpen of Gent. En zijn vrouw.Dat blijkt uit de officiële bevolkingscijfers van de Federale Overheidsdienst Economie, die op 25 juli gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad.

11.267.910 inwoners

Op 1 januari 2016 woonden er in ons land exact 11.267.910 mensen. Dat waren er zo’n 59.000 meer dan op 1 januari 2015. Begin 2014 nam de bevolking ook al met een kleine 59.000 inwoners toe. De Belgische bevolking blijft dus groeien, maar op een zéér laag pitje. De aangroei wordt bovendien vooral gerealiseerd door immigratie, en niet door meer geboortes.

Totaal aantal inwoners in België
Op 1 januariTotaal aantalT.o.v. het voorgaande jaar
201611.267.910 + 58.866
201511.209.044 + 58.528
201411.150.516 + 50.692
201311.099.554 + 63.606
201211.035.948 + 84.682
201110.951.266+ 111.361

Steeds meer Brusselaars

Het aandeel van de Brusselaars in de totale Belgische bevolking blijft groeien: van 10,48% op 1 januari 2015, naar 10,54% op 1 januari 2016. Er kwamen zelfs meer inwoners bij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+ 12.717) dan in het hele Waalse Gewest (+ 12.472).

Het bevolkingsaandeel van het Vlaamse Gewest blijft nagenoeg stabiel: 57,49% in 2015, en 57,50% in 2016.

Ondanks een lichte bevolkingstoename blijft het aandeel van het Waalse Gewest in de totale Belgische bevolking afnemen. Ook al gaat het hier om een minimale daling van – 0,03% op 1 januari 2014, – 0,04% op 1 januari 2015, en – 0,06% op 1 januari 2016. Toch kwamen er vorig jaar nog netto 12.472 inwoners bij in Wallonië. Het jaar daarvoor lag dat cijfer nog op 13.419…

Totaal aantal inwoners per gewest
Op 1 januari 2016Totaal aantal%
Vlaams Gewest6.477.804 57,50 %
Waals Gewest3.602.216 31,97 %
Brussels Hoofdstedelijk Gewest1.187.89010,54 %

Evolutie van het aantal inwoners per gewest
Op 1 januariVlaams GewestWaals GewestBrussels Hoofdstedelijk Gewest
2016+ 33.677 + 12.472 + 12.717
2015+ 33.422 + 13.419 + 11.687
2014+ 28.846 + 13.265 + 16.731
2013+ 31.094+ 16.731+ 15.781

76.600 Duitstalige Belgen

De federale overheid publiceert geen aparte cijfers voor de Duitstalige Gemeenschap, maar als we het aantal inwoners van Eupen (19.338), Kelmis (10.917), Raeren (10.552), Sankt-Vith (9.637), Lontzen (5.656), Bütgenbach (5.605), Amel (5.492), Büllingen (5.484) en Burg-Reuland (3.964) optellen, dan leren we dat de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens 76.645 inwoners telt.Dat zijn er wel 327 meer dan in 2015.

Procentueel gezien blijft het aandeel van de Duitstaligen steken op 0,68%. Dat was ook al zo in 2015.

Nog 96.000 mannen nodig…

Er zijn in ons land nog altijd meer vrouwen dan mannen, maar het overwicht van de dames brokkelt af. Met nog een 96.000-tal heren erbij, halen we de 50%-50%-verdeling…

Man/vrouw
Op 1 januariManVrouw
Totale aantal%Totale aantal%
20165.537.532 49,14 % 5.730.378 50,86 %
20155.505.094 49,11 % 5.703.950 50,89 %
20145.474.309 49,09 % 5.676.207 50, 91 %
20135.447.488 49,08 % 5.652.066 50,92 %
20125.413.801 49,05 % 5.622.147 50,94 %
20115.370.234 49,04 %5.581.032 50,96 %

Uiteraard zegt zo’n fifty-fifty-verdeling die berekend wordt over alle leeftijden samen, niets over de man-vrouw-verhouding opgesplitst naar leeftijd. Uit andere cijfers van de federale statistische diensten, die niet werden opgenomen in het Belgisch Staatsblad, blijkt immers dat de mannen nu al in de meerderheid zijn in de leeftijdscategorieën tot en met 64 jaar, maar dat de dames het voor het zeggen hebben vanaf 65 jaar. Het aantal dames ‘op leeftijd’ bedroeg op 1 januari 2016, 1.166.602, tegenover slechts 895.959 ‘bezadigde heren’.

Antwerpenaar of Oost-Vlaming

3 op de 10 Belgen woont in de provincies Antwerpen of Oost-Vlaanderen. En beide provincies winnen nog aan belang.West-Vlaanderen boert achteruit in de bevolkingsstatistieken. Net als Henegouwen, dat toch de Waalse provincie met het grootste aantal inwoners blijft. Luxemburgers zijn dan weer een zeldzaam ras.

Aantal inwoners per provincie
ProvincieOp 1 januari 2015Op 1 januari 2016
Totale aantal%Totale aantal%
Antwerpen 1.813.282 16,18 % 1.824.136 16,19 %
Oost-Vlaanderen 1.477.346 13,18 % 1.486.722 13,19 %
Henegouwen 1.335.360 11,91 % 1.337.157 11,87 %
West-Vlaanderen 1.178.996 10,52 % 1.181.828 10,49 %
Vlaams-Brabant 1.114.299 9,94 % 1.121.693 9,96 %
Luik 1.094.791 9,77 % 1.098.688 9,75 %
Limburg 860.204 7,67 % 863.425 7,66 %
Namen 487.145 4,35 % 489.204 4,34 %
Waals-Brabant 393.700 3,51 % 396.840 3,52 %
Luxemburg 278.748 2,49 % 280.327 2,49 %

Antwerpen, Gent of Charleroi

Miljoenensteden moet je in ons kleine landje niet zoeken. Maar er zijn wel 9 steden met meer dan 100.000 inwoners. 3 daarvan situeren zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar de allergrootste Belgische stad is Antwerpen, met meer dan 500.000 inwoners.De snelste groeier is echter niet Antwerpen, maar Gent. Leuven (99.288 inwoners) haalt de limiet van de 100.000 net niet…

Het aantal inwoners neemt verder af in Charleroi.Luik en Namen konden het tij keren en noteren voor het eerst weer een bevolkingstoename.

Steden met meer dan 100.000 inwoners
StadOp 1 januari 2015Op 1 januari 2016
Antwerpen (stad) 513.570 517.042
Gent 253.266 257.029
Charleroi 202.480 202.182
Luik (stad)195.968 196.970
Brussel (stad) 175.534 178.552
Schaarbeek 131.030 132.590
Brugge 117.886 118.053
Anderlecht 116.332 117.412
Namen110.464 110.632

Herstappe – een faciliteitengemeente in Limburg – blijft de allerkleinste gemeente. Hoewel de gemeente een ware bevolkingsexplosie kende: het aantal inwoners steeg er van 86 op 1 januari 2015, naar 89 op 1 januari 2016.

In en uit in 2015

De federale overheid rondt af met cijfers over het aantal geboortes en overlijdens in ons land, het aantal personen dat van de ene naar de andere gemeente verhuisde, en het aantal mensen dat naar ons land immigreerde of dat uit ons land wegging in de loop van 2015.

Omdat het Brussels gewest veruit de jongste bevolking heeft, was het saldo van het aantal geboortes en overlijdens er hoger dan in het Vlaamse Gewest. In Wallonië was het natuurlijk verloop negatief.

Natuurlijk verloop
 Op 1 januari 2016
Vlaams Gewest+ 3.315
Waals Gewest– 995
Brussels Hoofdstedelijk Gewest+ 8.885

Het aantal personen dat immigreerde, lag in 2015 heel wat hoger dan het aantal personen dat emigreerde. De basisaantallen zijn hier ook een pak hoger dan bij het natuurlijke verloop. Wat betekent dat de bevolkingstoename in ons land hoofdzakelijk toe te schrijven is aan het positieve migratiesaldo. De immigratie smukt vooral de Vlaamse bevolkingscijfers op.

Natuurlijk verloop
 Op 1 januari 2016
Vlaams Gewest+ 28.085
Waals Gewest+ 17.572
Brussels Hoofdstedelijk Gewest+ 16.950

En mijn stad of gemeente?

Al deze gegevens – bevolkingsaantal, man-vrouw-verdeling, aantal geboortes en aantal overlijdens, interne migratie, en immigranten versus emigranten – vindt u ook uitgesplitst per gemeente, zodat u de exacte bevolkingsevolutie van uw stad of gemeente uit de tabellen kunt aflezen.

Bij wijze van voorbeeld vermelden we hier de cijfers voor het kleine Herstappe. Al is Herstappe een uitzondering op de regel, omdat de bevolkingstoename er volledig is toe te schrijven aan een toename van het aantal geboortes, en niet aan een toename van het aantal inwijkelingen:

Herstappe
AANTAL INWONERS OP 1 JANUARI 2015- Aantal mannen: 48- Aantal vrouwen: 38 86
Aantal geboortes in de loop van 20153 
Aantal overlijdens in de loop van 20150 
SALDO VAN HET NATUURLIJK VERLOOP 3
Verhuis vanuit Herstal naar een andere gemeente in de loop van 20152 
Verhuis van een andere gemeente naar Herstal in de loop van 20152 
INTERN MIGRATIESALDO 0
Internationale immigratie in de loop van 20152 
Internationale emigratie in de loop van 20152 
INTERNATIONAAL MIGRATIESALDO 0
TOTAAL AANTAL INWONERS OP 1 JANUARI 2016- Aantal mannen: 50- Aantal vrouwen: 39 89

Bron:Algemene directie statistiek. – Statistics Belgium [Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2016], BS 26 juli 2016.
Zie ook:

Carine Govaert

Algemene directie statistiek - Statistics Belgium

Afkondigingsdatum : 26/07/2016
Publicatiedatum : 26/07/2016

Gepubliceerd op 27-07-2016

  369