Gemeenten mogen toezicht op betalend parkeren blijven uitbesteden aan parkeerbedrijven

Gemeenten mogen het toezicht op betalend parkeren ook na 1 januari 2015 uitbesteden aan parkeerbedrijven. De wetgever komt terug op zijn beslissing van begin 2014 om het systeem af te schaffen. Dit zou te grote financiële gevolgen hebben voor de meer dan 100 gemeenten die nog op deze manier werken. Maar ook de parkeerbedrijven zelf zouden achterblijven met een financiële kater.

Sinds 2004 maakt het toezicht op het betalend parkeren immers deel uit van de Wet op de private veiligheid. In principe moeten de bedrijven die deze activiteit uitoefenen dus voldoen aan de voorwaarden van een bewakingsonderneming. Hun personeel zou onder meer de basisopleiding bewakingsagent moeten volgen. Volgens ramingen van de bedrijfstak zou die opleiding 2 miljoen euro kosten. Bovendien zouden deze bedrijven, die momenteel behoren tot het paritair comité 112 van de garagebedrijven , moeten overschakelen naar het paritair comité 317 voor de bewakings- en toezichtsdiensten. Een overstap die jaarlijks 5 miljoen euro meerkosten zou meebrengen. Kosten die in de praktijk ook voor een groot deel voor rekening van de gemeenten zouden komen.

Om deze situatie te vermijden werd destijds een uitzonderingsregeling voorzien voor de parkeerbedrijven. Daardoor konden ze eigen personeel blijven inzetten zonder aan verdere voorwaarden te moeten voldoen.

Maar begin 2014 besloot de wetgever deze regeling af te schaffen. En dat vanaf 1 januari 2015. Reden hiervoor: het privaat parkeertoezicht wordt steeds vaker door gemeentepersoneel, gemeenschapswachten of volwaardig bewakingspersoneel uitgevoerd.

Maar de wetgever komt hier nu op terug aangezien nog steeds meer dan 100 gemeenten beroep doen op parkeerbedrijven. De uitzonderingsregel blijft dus bestaan.

De wet van 12 mei 2014 treedt in werking op 19 augustus, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 12 mei 2014 tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 19 augustus 2014.
Zie ook Wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 23 januari 2014.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Afkondigingsdatum : 12/05/2014
Publicatiedatum : 19/08/2014

Gepubliceerd op 21-08-2014

  87