Gellingenwet verwijst niet meer naar Rampenfonds (art. 45-48 DB Economie)

Alle verwijzingen naar de Nationale Kas voor Rampenschade (het Rampenfonds) in de zogenaamde “Gellingenwet” - dat is de wet die de regels vastlegt voor de uitbetaling van schadevergoedingen aan slachtoffers van grote technologische rampen – zijn geschrapt. Logisch aangezien de bevoegdheid over het Rampenfonds bij de Zesde Staatshervorming is overgedragen aan de gewesten.

In de federale vergoedingsregeling wordt nu verwezen naar ‘de Belgische Staat’. Dit betekent onder meer dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zich voortaan richt tot de Belgische Staat om uitbetaalde schadevergoedingen terug te vorderen wanneer er geen aansprakelijke persoon is of wanneer blijkt dat het onmogelijk is om de som bij de aansprakelijke terug te vorderen.

In werking: 4 mei 2017. 

Bron:Wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 24 april 2017 (art. 45-48).
Zie ook Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval, BS 24 februari 2012. (‘Gellingenwet’)

Laure Lemmens

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie

Afkondigingsdatum : 18/04/2017
Publicatiedatum : 24/04/2017

Gepubliceerd op 27-04-2017

  159