Geen vredegerecht meer in Zele

Het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele wordt op één plaats gecentraliseerd, namelijk in Wetteren. Beide zetels van het vredegerecht, die van Wetteren en die van Zele, blijven wel bestaan, maar die van Zele wordt overgebracht naar Wetteren.

Die verplaatsing kadert in de hervorming van de vredegerechten. In kantons met twee zetels worden de zetels gecentraliseerd op een plaats. Voor het vredegerecht van het Oostvlaamse kanton Wetteren-Zele wordt die centrale plaats dus Wetteren.

Het KB van 14 maart 2016 treedt in werking op 11 april 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 14 maart 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zele van het vredegerecht van het kanton Wetteren en Zele naar Wetteren, BS 11 april 2016
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 72)

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zele van het vredegerecht van het kanton Wetteren en Zele naar Wetteren

Afkondigingsdatum : 14/03/2016
Publicatiedatum : 11/04/2016

Gepubliceerd op 14-04-2016

  74