Geen vredegerecht meer in Philippeville

De zetel Philippeville van het vredegerecht van het kanton Philippeville-Couvin wordt overgebracht naar Couvin. Die overplaatsing kadert in de hervorming van de vredegerechten. Vredegerechten met twee of meer zetels worden gecentraliseerd op één plaats. Voor het kanton Philippeville-Couvin is dat Couvin geworden.

De zetel Philippeville krijgt onderdak in de Rue du Bercet 12 in Couvin. Plaats waar ook de zetel Couvin is gevestigd. De zetel Philippeville is daar sinds 16 september te bereiken.

Het KB van 11 juli 2016 dat in de overbrenging voorziet is gepubliceerd in het Staatsblad van 19 september 2016. Het treedt ook op die dag in werking.

Bron:Koninklijk besluit van 11 juli 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Philippeville van het vredegerecht van het kanton Couvin en Philippeville naar Couvin, BS 19 september 2016
Zie ook:Adreswijziging - Vredegerecht Philippeville - Couvin, BS 15 september 2016

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Philippeville van het vredegerecht van het kanton Couvin en Philippeville naar Couvin

Afkondigingsdatum : 11/07/2016
Publicatiedatum : 19/09/2016

Gepubliceerd op 22-09-2016

  81