Geen vredegerecht meer in Perwijs

In de Waals-Brabantse gemeente Perwijs is er niet langer een vredegerecht. De zetel Perwijs van het kanton Geldenaken-Perwijs verhuist naar Geldenaken.

Die overbrenging kadert in de hervorming van de vredegerechten. In alle kantons met twee zetels worden de zittingen gecentraliseerd op één plaats. Voor het vredegerecht van het kanton Geldenaken-Perwijs wordt dat Geldenaken.

Het KB van 10 april 2016 treedt in werking op 18 april 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 10 april 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Perwijs van het vredegerecht van het kanton Geldenaken en Perwijs naar Geldenaken, BS 18 april 2016
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 72)

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Perwijs van het vredegerecht van het kanton Geldenaken en Perwijs naar Geldenaken

Afkondigingsdatum : 10/04/2016
Publicatiedatum : 18/04/2016

Gepubliceerd op 21-04-2016

  115