Geen vredegerecht meer in Komen-Waasten

De zetel Komen-Waasten van het vredegerecht van het kanton Moeskroen en Komen-Waasten verhuist naar Moeskroen. 

De overbrenging van Komen-Waasten naar Moeskroen kadert in de hervorming van de vredegerechten. In alle kantons met twee zetels mag er maar één vestigingsplaats meer overblijven. Voor het kanton Moeskroen en Komen-Waasten is gekozen voor Moeskroen.

Het KB van 10 april 2016 treedt in werking op 6 juni 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 10 april 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Komen-Waasten van het vredegerecht van het kanton Moeskroen en Komen-Waasten naar Moeskroen, BS 6 juni 2016
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 72)

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Komen-Waasten van het vredegerecht van het kanton Moeskroen en Komen-Waasten naar Moeskroen

Afkondigingsdatum : 10/04/2016
Publicatiedatum : 06/06/2016

Gepubliceerd op 06-06-2016

  221