Geen vredegerecht meer in Gedinne

De zetel Gedinne van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne wordt overgebracht naar Dinant.

Die overplaatsing kadert in de hervorming van de vredegerechten. In kantons met twee of meer zetels worden de zetels gecentraliseerd op één plaats. De zetel Beauraing en de zetel Dinant zitten al langer in Dinant. Nu wordt ook de zetel Gedinne naar Dinant overgebracht.

Het KB van 1 september 2016 dat de verplaatsing oplegt, treedt in werking op 14 september 2016. De zetel Gedinne is wel al op 6 september verhuisd naar Dinant. Naar de Rue Arthur Defoin 215 A.

Bron:Koninklijk besluit van 1 september 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Gedinne van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant, BS 14 september 2016
Zie ook:Adreswijziging - Vredegerecht Beauraing - Dinant - Gedinne, BS 5 september 2016

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Gedinne van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant

Afkondigingsdatum : 01/09/2016
Publicatiedatum : 14/09/2016

Gepubliceerd op 15-09-2016

  106