Geen vredegerecht meer in Aubel

De zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg-Aubel wordt overgebracht naar Limburg. Hiermee zijn beide zetels van het kanton gecentraliseerd in Limburg. Die centralisatie kadert in de hervorming van de vredegerechten waarbij er nog maar één vestigingsplaats per kanton mag overblijven.

Het KB van 18 september 2016 voorziet in de overplaatsing. Het treedt in werking op 22 september 2016. De zetel Aubel is wel al sinds 20 september te bereiken in Limburg. In de Avenue Victor David 153.

Bron:Koninklijk besluit van 18 september 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg, BS 22 september 2016
Zie ook:Adreswijziging Vredegerecht Limburg - Aubel, BS 14 september 2016

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg

Afkondigingsdatum : 18/09/2016
Publicatiedatum : 22/09/2016

Gepubliceerd op 23-09-2016

  108