Geen ‘Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ meer

Brussel neemt afscheid van zijn ‘Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. Sinds 24 oktober 2014 gaat het ministerie door het leven als de ‘Gewestelijke Overheidsdienst Brussel’. Of in het Frans: Service public regional de Bruxelles.

Elke wettelijke of reglementaire bepaling waarin er verwezen wordt naar het Brusselse ministerie, moet voortaan gelezen worden als een verwijzing naar die ‘Gewestelijke Overheidsdienst Brussel’ .

De Brusselse ambtenaren volgen hier hun Waalse collega’s, die al langer naar buiten komen als leden van de Waalse Overheidsdienst (Service public de Wallonie).

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober 2014 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 9 december 2014.
Zie ook: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Carine Govaert

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Afkondigingsdatum : 24/10/2014
Publicatiedatum : 09/12/2014

Gepubliceerd op 12-12-2014

  81