GDPR-vereisten verwerkt in juridische basis ‘Sidis Suite’ en ‘Voorwaardenregister’ en kader voor Geïntegreerd Elektronisch Justitieel Opvolgingsdossier

Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

De Verzamelwet Justitie van 5 mei 2019 maakt de juridische basis van de databanken ‘Sidis Suite’ en ‘het Voorwaardenregister’ GDPR-conform. Tegelijk werkt de wetgever een kader uit voor de digitale opvolging van strafrechtelijke procedures en uitspraken in het Geïntegreerd Elektronisch Justitieel Opvolgingsdossier.

De regels kunnen nog worden aangevuld bij KB. Er kunnen bijvoorbeeld bijkomende leesrechten worden toegekend.
De wetgever voorziet dat de uitoefening van de GDPR-rechten onder bepaalde voorwaarden kan worden ingeperkt.
In werking: te bepalen via KB, uiterlijk op 1 januari 2020.

Bron: Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 19 juni 2019 (art. 2-27 Verzamelwet Justitie)
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  201