Foutje tarieflijst met ereloon voor vertalers Binnenlandse Zaken rechtgezet

Vertalers van de FOD Binnenlandse Zaken die werken voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS), de Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Commissie voor Regularisatie mogen volgend jaar dan toch een hoger ereloon aanrekenen per getypte bladzijde. 25,77 euro om precies te zijn.

Het bedrag van 2016 wordt dus wel geïndexeerd. De lijst met tarieven voor 2017 die op 13 december in het Staatsblad is verschenen, deed anders vermoeden. Volgens het overzicht bleef het bedrag per getypte bladzijde immers behouden op 25,26 euro. Maar dat blijkt nu dus verkeerd.

Een erratum zet het euvel recht.

De 25,77 euro wordt trouwens uitbetaald ongeacht te vertalen of vertaalde regels op de getypte bladzijde. Voor handgeschreven pagina’s is dat minimumbedrag 16,76 euro.

Bron:Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2017. - Erratum, BS 27 december 2016.
Zie ook Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Tarief 2017 , BS 13 december 2016.

Laure Lemmens

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Tarief 2017

Afkondigingsdatum : 13/12/2016
Publicatiedatum : 13/12/2016

Gepubliceerd op 03-01-2017

  108