Forfaitaire aftrek beroepskosten stijgt in 2016 en 2018 (art. 139-141 en art. 153 wet op de jobcreatie)

Het forfait voor de aftrek van beroepskosten voor werknemers stijgt nog verder in 2016 en 2018. Dat is één van de extra maatregelen die de Regering treft om het netto-inkomen van de werknemers te verhogen, zodat hun koopkracht stijgt.

Forfaitaire aftrek van beroepskosten

Elke werknemer heeft recht op een forfaitaire aftrek van beroepskosten, tenzij hij zijn werkelijke beroepskosten bewijst uiteraard. Dit forfait wordt automatisch bepaald bij de berekening van de definitieve personenbelasting. De schalen van de bedrijfsvoorheffing houden rekening met dit forfait. Het bedrag is terug te vinden op het aanslagbiljet in de personenbelasting.

Verhoging forfait in 2016 en 2018

De verhoging van het forfait wordt (verder) uitgevoerd in 2016 en in 2018:

  • voor de bezoldigingen van werknemers die vanaf 1 januari 2016 worden betaald of toegekend, wordt de inkomensschijf waarvoor de beroepskosten worden berekend tegen 30% verder verbreed van 3.800 euro (zoals al bepaald bij art. 3 van de programmawet van 19 december 2014, dat met ingang van 31 december 2015 wordt ingetrokken) tot 5.505 euro (basisbedrag);
  • voor de bezoldigingen van werknemers die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend, zal voor de berekening van de beroepskosten nog één enkel percentage worden gehanteerd, nl. 30%. Het maximumbedrag wordt op 2.950 euro gebracht (basisbedrag).

Overzicht forfaitaire beroepskosten werknemers 2014-2018

Onderstaand schema geeft een overzicht van de evolutie van de forfaitaire beroepskosten voor werknemers vanaf het inkomstenjaar 2014 tot en met het inkomstenjaar 2018:

Inkomstenjaar2014201520162018
Schijven en percentages0 – 3.750 28,7% 0 – 3.775 29,35% 0 – 5.505 30% 30%
 3.750 – 7.450 10% 3.775 – 7.450 10,5% 5.505 – 13.000 11%
 7.450 – 12.400 5% 7.450 – 12.700 8% 13.000 – 3%
 12.400 – 3%12.700 – 3%
Maximumbedrag2.592,52.592,52.7602.950

Opgelet! De bedragen in deze tabel zijn basisbedragen (niet-geïndexeerd).

Bron:Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30 december 2015 (wet op de jobcreatie) (art. 139-141 en art. 153)
Zie ook:– Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014 (art. 2-4) – Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) (art. 51)

Christine Van Geel

Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht

Afkondigingsdatum : 26/12/2015
Publicatiedatum : 30/12/2015

Gepubliceerd op 19-01-2016

  1900