Forensisch psychiatrisch centrum Gent formeel aangewezen

Op 6 mei 2014 werd het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Gent ingehuldigd. Het centrum zal ongeveer 270 mannelijke geïnterneerden met een hoog of middelhoog veiligheidsrisico kunnen opvangen die niet in de reguliere psychiatrie terechtkunnen. Het KB van 1 juli 2014 zorgt nu voor de formele aanwijzing van het centrum als FPC georganiseerd door de federale overheid.

Het besluit dateert van 1 juli 2014 maart treedt retroactief in werking op 1 mei 2014. Ook artikel 33 van de programmawet (I) van 26 december 2013 wordt op die dag van kracht. Dat artikel creëert een wettelijke basis voor de opvang van geïnterneerden in forensisch psychiatrische centra in de Interneringswet van 1930.

Bron:Koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot aanwijzing van een forensisch psychiatrisch centrum, BS 11 juli 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot aanwijzing van een forensisch psychiatrisch centrum

Afkondigingsdatum : 01/07/2014
Publicatiedatum : 11/07/2014

Gepubliceerd op 14-07-2014

  115