FOD Volksgezondheid viseert diploma apotheker

Apothekers moeten hun diploma niet langer voorleggen aan de provinciale geneeskundige commissie van de provincie waar ze hun beroep willen uitoefenen. Vanaf 1 juni 2014 is de FOD Volksgezondheid bevoegd voor het viseren van het diploma. En meer bepaald het DG Gezondheidsberoepen.

Het viseren van het diploma is een essentiƫle voorwaarde om als apotheker te kunnen starten.

Het KB van 26 februari 2014 treedt in werking op 18 april 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van apotheker, BS 8 april 2014.
Zie ook:Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, art. 7

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van apotheker

Afkondigingsdatum : 26/02/2014
Publicatiedatum : 08/04/2014

Gepubliceerd op 05-05-2014

  94