Fiscus publiceert richtlijnen voor het opstellen van ‘fiches 281.50: commissies, erelonen, enz.’ aj. 2017

Werkgevers en andere schuldenaars moeten vóór 30 juni 2017 de fiches 281.50 en de bijhorende samenvattende opgaven 325.50 indienen voor de commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die ze in 2016 betaald of toegekend hebben.

Ze kunnen deze fiches en samenvattende opgaven indienen op papier, ofwel elektronisch via Belcotax-on-web.

Richtlijnen

De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en indienen van de papieren fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 met betrekking tot de inkomsten van 2016 (aj. 2017) staan in het ‘bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard – inkomsten van 2016’. Dat bericht is beschikbaar op de website van de fiscus.

De richtlijnen voor het indienen van de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 langs elektronische weg of op elektronische drager, staan in de brochure ‘Belcotax on web inkomsten 2016’ (versie 1.5).

Opgelet! Sinds 2016 wordt elke overtreding op het indienen van de fiches (niet correct of niet tijdig indienen) bestraft met een boete die varieert tussen 50 euro (voor een eerste overtreding) en 1.250 euro. De fiches en samenvattende opgaven over het inkomstenjaar 2016 moeten dus vóór 30 juni 2017 ingediend worden (elektronisch of op papier).

Fiches 281.50 indienen via Belcotax on web

De werkgevers en andere schuldenaars kunnen de fiches 281.50 voor het inkomstenjaar 2016 (aj. 2017) indienen via ‘Belcotax on web’.

Ze kunnen de gegevens indienen:

  • ofwel door de fiches online in te vullen, via de functie ‘Verzending per codering’ van het hoofdmenu. Wanneer je klikt op deze functie start er een procedure voor de invoer van gegevens waarbij je de mogelijkheid krijgt om je werk tussentijds te bewaren. Zo kan je het ingeven van de gegevens spreiden over meerdere dagen, vooraleer definitief te verzenden. Het tussentijds bewaren betekent niet dat de gegevens ook effectief opgenomen zijn in de bestanden van de Administratie. Daarvoor dient u een definitieve verzending aan te maken (functie “verzenden” in het tabblad “Verzending”). U ontvangt vervolgens online een verzendingsnummer. De ontvangst van dat nummer betekent dat de verzending van de ingegeven gegevens correct verlopen is. Uw verzending maakt vervolgens het voorwerp uit van een ontvangstbevestiging per e-mail. Pas daarna worden uw gegevens verzonden voor verwerking. In elk geval ontvangt u binnen de 48 uur na de definitieve verzending per e-mail een verwerkingsbericht met het definitieve resultaat (aanvaard of geweigerd) van de verwerking;
  • ofwel door een bestand te versturen via het Internet. Je kan een Belcotax-bestand indienen via het Internet onder de vorm van een XML-bestand. De voorbereidingsfunctie vertaalt het bestand naar een gecodeerd formaat voor de verzending naar de server. De XSD bevat een beschrijving van het XML-formaat.

Belcotax on web is zo opgebouwd dat alleen de fiches 281.50 moeten worden ingediend. De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (A.O.I.F.) leidt de opgaven 325.50 af uit de gegevens van de fiches 281.50.

Sociale secretariaten, boekhoudkantoren of andere rechtspersonen of organismen die daar door hun klanten toe gevolmachtigd zijn, kunnen de fiches 281.50 (en de samenvattende opgaven 325.50) ook via Belcotax on web indienen voor hun klanten.

Inloggen kan met een certificaat klasse 3 of met een elektronische identiteitskaart (met KBO-nummer of zonder KBO-nummer).

Wie niet over een pc met internetaansluiting beschikt, mag de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 ook nog op papier of op elektronische informatiedrager (CD-rom, DVD of diskette) indienen.

Documentatiecentra

De werkgevers en andere schuldenaars kunnen meer informatie over het indienen van de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 verkrijgen bij de volgende Centra - Bedrijfsvoorheffing:

  • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Centrum KMO Brussel II – Bedrijfsvoorheffing, Kruidtuinlaan 50, bus 3406, 1000 Brussel, tel. 0257/529.90 (N/F);
  • voor het Vlaams Gewest: Centrum KMO Aalst – Bedrijfsvoorheffing, Dr. André Sierensstraat 16, bus 1, 9300 Aalst, tel. 0257/736.60 (N);
  • voor het Waals Gewest (met uitzondering van het Duits taalgebied): Centre PME Mons – Précompte professionnel, Avenue Mélina Mercouri 1, 7000 Mons, tel. 0257/881.10 (F) ;
  • voor het Duits taalgebied (gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland ; Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt-Vith): Polyvalentes Zentrum Eupen – Berufssteuvorabzug, Vervierser Strasse 8, 4700 Eupen, tel. 0257/886.30 (D).

Daar moeten de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 ook worden ingediend.

Ter herinnering

Om in de personenbelasting als beroepskosten in aanmerking te komen, moeten commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet- toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, verantwoord worden door individuele fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 (art. 57, 1°, WIB 1992).

Wie deze verplichting niet naleeft, riskeert strenge sancties. De fiscus kan de uitgaven nl. in de vennootschapsbelasting onderwerpen aan de aanslag geheime commissielonen (art. 219, WIB 1992).

Er moeten ook individuele fiches 281.50 opgemaakt worden voor commissielonen die worden toegekend aan een niet-inwoner zonder vaste inrichting in België.

Bron: Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, BS 12 juni 2017.
Zie ook:– Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 57, 1° en art. 219 ) – Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (art. 30) – Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, BS 11 mei 2016.

Christine Van Geel

Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard

Afkondigingsdatum : 12/06/2017
Publicatiedatum : 12/06/2017

Gepubliceerd op 12-06-2017

  4583