Fiscus corrigeert foutje in geïndexeerde bedragen inkomstenbelastingen voor aj. 2019

Errata Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning - Dienst Reglementering - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2019

De belastingadministratie corrigeert een bedrag in de “tabellen met de basisbedragen en de geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2019, die in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorkomen”. Deze tabellen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2018.
De administratie publiceert het correcte bedrag nu via een erratum dat in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2018 staat.
Het geïndexeerd bedrag voor het aj. 2019, dat in de laatste kolom van “Tabel III A. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”, onder artikel 152 staat, bedraagt 22.910 euro (en niet 22.900 euro zoals in het Staatsblad van 26 januari 2018 stond).
Het gaat hier om het geïndexeerd bedrag voor het aj. 2019 van het verschil van de grensbedragen van het belastbare inkomen voor de toepassing van de niet in artikel 151 van het WIB 1992 vermelde belastingverminderingen (zie hieronder).
Bron: Federale Overheidsdienst Financiën. Stafdienst Beleidsexpertise en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2019, BS 26 januari 2018; err. BS, 14 februari 2018.
Zie ook:
FOD Financiën. Stafdienst Beleidsexpertise en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2018, BS 23 januari 2017.
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  357