Financiële instellingen moeten bindingen met belastingparadijzen melden aan Antiwitwascel (art. 129 Programmawet)

Financiële instellingen zijn voortaan verplicht om hun bindingen met en betalingen aan belastingparadijzen te melden aan de Antiwitwascel (Cel voor Financiële Informatieverwerking, CFI). De meldingsplicht is één van de maatregelen uit de Programmawet van 1 juli 2016 om de onderzoeken naar fiscale fraude en witwaspraktijken te vereenvoudigen en te versnellen.

Hoofdstuk 8 van de Programmawet die de maatregel toevoegt aan de Antiwitwaswet bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding en wordt volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 14 juli 2016. Maar er zijn nog heel wat uitvoeringsbepalingen nodig alvorens de financiële instellingen effectief meldingen zullen kunnen doen. In eerste instantie moet de CFI de meldingsplicht nog verder concretiseren (werkwijze, frequentie, systeem, enz.). Nu is wel al duidelijk dat het om geautomatiseerde, periodieke communicatie zal gaan. De parlementaire stukken schijnen ook meer licht op wat bedoeld wordt met ‘bindingen’. Het gaat onder meer om de identiteit van begunstigden van de transacties en de hierbij tussenkomende personen.

Bron:Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 129)

Laure Lemmens

Programmawet

Afkondigingsdatum : 01/07/2016
Publicatiedatum : 04/07/2016

Gepubliceerd op 19-07-2016

  82