Fertiliteitscentra delen ook informatie over ontvangers van embryo’s en gameten (art. 70-73 Gezondheidswet)

Fertiliteitscentra kunnen niet alleen informatie over de donoren van embryo’s of gameten uitwisselen. Maar ook over de ontvangers. Tot nu was daar wat onduidelijkheid over.

Informatieverzameling

Het fertiliteitscentrum verzamelt over iedere donor van embryo’s en gameten een aantal gegevens. Het gaat onder meer over medische informatie over de donors die belangrijk kan zijn voor de gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind, de fysieke kenmerken van de donors en alle informatie die nodig is voor de toepassing van de embryowet.

Informatiesysteem

De wetgever maakt nu duidelijk dat het informatie-uitwisselingssysteem tussen de fertiliteitscentra zich niet beperkt tot de uitwisseling van de verzamelde gegevens over de donors.

Er wordt ook informatie over de ontvangers van de embryo’s en gameten uitgewisseld. Op die manier kan gecontroleerd worden of de ‘zesvrouwenregel’ wordt nageleefd.

De ‘zesvrouwenregel’ verbiedt het gebruik van de embryo’s en de gameten van eenzelfde donor(paar) bij meer dan zes vrouwen die ook effectief bevallen.

Door de informatie over de ontvangers in de databank op te nemen, wordt het voor de fertiliteitscentra makkelijker om te controleren of een bepaalde donor niet eerder kinderen heeft verwekt bij vrouwen die zich tot een ander centrum hebben gewend. Op die manier kan de zesvrouwenregel beter nageleefd worden.

Inwerkingtreding

De artikelen 70 tot 73 van de Gezondheidswet treden in werking op 27 augustus 2015.

Bron:Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 17 augustus 2015 (art. 70–73 Gezondheidswet)
Zie ook:Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, art. 35 en 64

Ilse Vogelaere

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 17/08/2015

Gepubliceerd op 18-08-2015

  97