Federale wetgever breidt rookverbod in voertuigen uit: vanaf 6 juli verboden in bijzijn van élke minderjarige, niet alleen kinderen onder de 16 jaar

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, en van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat het rookverbod in de auto betreft

Vanaf 6 juli 2020 is het in heel België verboden om achter het stuur te roken in het bijzijn van een jongere onder de 18 jaar. Klassieke sigaretten of elektronische varianten: elke overtreding zal streng worden bestraft.

Tot die dag is roken in voertuigen alleen verboden wanneer er kinderen of jongeren meerijden tot 16 jaar. Maar die leeftijdsgrens is niet meer coherent met de regels voor de verkoop van tabak. Sinds 1 november 2019 is het immers verboden om nog tabaksproducten te verkopen aan minderjarigen. Volgens de federale wetgever is het dus niet meer dan logisch om die grens door te trekken naar andere maatregelen die kinderen en jongeren moeten beschermen tegen de gevaren van roken en tabak.

! Herinner dat het federale rookverbod niet geldt in voertuigen met ‘open dak’. Uiteraard alleen wanneer het dak van een voertuig volledig weggeborgen is, zodat het geen enkel deel van het voertuig bedekt. Dat blijft zo.

Controle en sancties

De wet gaat wel nog een stapje verder en concretiseert de controle en bestraffing bij overtredingen. De wetgever doet dit door de toepassing van de artikelen 11, 11bis, 16, 17, 19, 20 en 27 van de Wet van 24 januari 1977 op de voedingsmiddelen uit te breiden naar de artikelen 16/1 tot 16/4 over het rookverbod in voertuigen van de wet van 22 december 2009.

Of met andere woorden niet alleen de politie, ook de gelegitimeerde controleurs van de FOD Volksgezondheid kunnen controles uitvoeren en overtredingen op het rookverbod vaststellen. Ze zijn bevoegd om pv’s opmaken, overtreders te verhoren en tijdens hun controles politiebijstand op te roepen. De inspecteurs kunnen kiezen om een waarschuwing te geven of een boete op te leggen. De boete betalen doet de strafvordering vervallen. Maar wie niet betaalt, ziet zijn dossier bij de Procureur des Konings belanden.

Wie zich verzet tegen een controle van de volksgezondheidsinspectie of diegene die een controle verhindert, riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 100 tot 2.000 euro. Bij recidive binnen de 3 jaar wordt die straf verdubbeld.

In werking: 6 juli 2020.

Bron: Wet van 4 mei 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, en van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat het rookverbod in de auto betreft, BS 26 juni 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  411