Federale overheid verbiedt microplastics (een heel klein beetje)

Sectoraal akkoord ter ondersteuning van het vervangen van microplastics in consumptieproducten

BS 08/03/2019. – De federale overheid heeft met een beroepsfederatie uit de sector van de cosmetica, schoonmaakproducten, mastieken en lijmen een sectoraal akkoord gesloten over een verbod op plastic ‘microparels’ in afspoelbare cosmetica en mondverzorgingsproducten, en over de ondersteuning van de vervanging van microplastics-in-het-algemeen in andere consumptieproducten. Het akkoord viseert echter niet alle microplastics.

Microplastics zijn vaste deeltjes, van minder dan 5 mm groot, die gebruikt worden als ingrediënt in consumptieproducten, en die geheel of gedeeltelijk bestaan uit synthetische polymeren die onoplosbaar zijn in water en die niet biologisch afbreekbaar zijn in het aquatisch milieu.
Toch gelden de nieuwe afspraken niet voor alle microplastics.

Vooreerst is het sectoraal akkoord alleen bindend voor de federale staat en de leden van DETIC. Dat is de ‘Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, reinigings- en onderhoudsmiddelen, lijmen en mastieken’. Naast DETIC zijn er nog andere beroepsverenigingen actief in de cosmeticasector, maar die hebben het akkoord niet mee ondertekend.

Vervolgens bevat het akkoord enkel een verbod op ‘plastic microbolletjes’ (microbeads, microparels, microkogels of microkorrels) in afspoelbare cosmetische producten en mondverzorgingsproducten die door de DETIC-leden op de Belgische markt worden gebracht. Plastic microbolletjes zijn microplastics die gebruikt worden in make-up, zonnecrèmes, scrubs, tandpasta’s, ..., omwille van hun schurende of reinigende werking.
Dit verbod gaat in op 1 januari 2020.

Voor de overige microplastics in consumptieproducten die door de DETIC-leden op de Belgische markt worden gebracht, wordt er enkel gestreefd naar een progressieve vervanging. De sectororganisatie engageert zich om de wetenschappelijke en technische evolutie op te volgen en om de overstap naar milieuvriendelijker productiewijzen aan te moedigen.

Als uit de verplichte monitoring zou blijken dat de doelstellingen van het akkoord niet behaald worden, zal een paritair samengesteld opvolgingscomité een verbeteringsplan opstellen.

De federale regering wil met dit sectoraal akkoord een aanzet geven om het gebruik van microplastics in consumptieproducten te beperken. Microplastics in cosmetica komen via de waterafvoer van de badkamer immers in het riool terecht en stromen van daar naar zee, waar ze terechtkomen in mossel en vis, en waar ze ook nog eens ‘hun steentje’ bijdragen aan de plastic soep op zee.

Van toepassing
België. Retroactief: vanaf 9 januari 2018 (!).
Akkoord geldig t.e.m. 8 januari 2023. Het akkoord wordt herbekeken als Europa geharmoniseerde regels afkondigt.

Zie ook:
Carine Govaert
  262