Federale magistraten kunnen langer op post blijven (art. 203 Potpourri II-wet)

Het mandaat van federaal magistraat kan voortaan onbeperkt hernieuwd worden. Tot nu kon dat maar twee keer. Bedoeling is dat de specifieke expertise van die magistraten binnen het federaal parket kan blijven.

Geen beperkingen meer

Een mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket duurt vijf jaar. Na een positieve evaluatie is het hernieuwbaar. Telkens voor vijf jaar. Er staat geen grens meer op het aantal hernieuwingen. Tot nu kon het mandaat maar twee keer hernieuwd worden.

Extra advies

Belangrijk is wel dat vanaf de derde hernieuwing (na vijftien jaar dus) een bijkomend positief advies nodig is. Van een orgaan dat losstaat van het federaal parket, namelijk van het College van procureurs-generaal. Het college is het hoofd van het openbaar ministerie en moet ook al advies geven bij de aanwijzingsprocedure van een federaal magistraat.

Behoud van expertise

Die onbeperkte verlengingsmogelijkheden zorgen ervoor dat federale magistraten op post kunnen blijven, zolang ze goed presteren.

Ongeveer de helft van de huidige 24 federale magistraten zit bijna op het einde van zijn derde termijn. Wat betekent dat de specifieke expertise van die magistraten binnenkort verloren zou zijn voor het federaal parket. Wat uiteraard bijzonder nefast is voor zijn werking.

Bovendien zijn er federale magistraten die vroegtijdig voor een vertrek kiezen. Juist omwille van de beperkte duur van het mandaat. Zij kiezen voor meer zekerheid in hun professionele loopbaan. Ook bij deze groep zit heel wat ervaring en kennis die op die manier verloren gaat.

Allemaal problemen die opgelost kunnen worden door een onbeperkt aantal verlengingen toe te staan.

Inwerkingtreding

Artikel 203 van de Wet van 5 februari 2016 treedt in werking op 29 februari 2016.

Bron:Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 203 Potpourri II-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 259sexies)

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 05/02/2016
Publicatiedatum : 19/02/2016

Gepubliceerd op 17-03-2016

  123