Federaal procureur kan na mandaat federaal magistraat zijn (art. 202 Potpourri II-wet)

De federale procureur kan na afloop van zijn mandaat aan de slag als federaal magistraat.

Federaal magistraat

Het federaal parket bestaat uit federale magistraten en een federale procureur. Allemaal aangewezen bij mandaat. De federale procureur behoudt zijn benoeming in zijn oorspronkelijk parket en moest daar – na zijn mandaat van federaal procureur – ook opnieuw naar toe. Ook als hij al aangewezen was als federaal magistraat op het moment van zijn aanwijzing tot federaal procureur. Nu komt daar verandering in. De federale procureur kan na zijn mandaat altijd het mandaat van federaal magistraat uitoefenen. Ongeacht of hij dat mandaat al uitoefende voor zijn aanwijzing tot federaal procureur. Op die manier gaat zijn expertise niet verloren.

De federale procureur is echter niet verplicht om als federaal magistraat aan de slag te gaan. Hij kan ook kiezen om terug te keren naar zijn herkomstkorps.

Hij moet zijn keuze maken uiterlijk zes maanden voor het einde van zijn mandaat als korpschef. Of als zijn mandaat niet wordt verlengd binnen de maand voor het verstrijken ervan.

Gelijktijdige aanwijzing als federaal magistraat

De federale procureur wordt voortaan trouwens – vanaf zijn aanwijzing in het mandaat van federaal procureur – gelijktijdig aangewezen in subsidiaire orde, in overtal, als federaal magistraat. Als hij al niet in dat mandaat was aangewezen. Wat het voordeel heeft dat hij na zijn mandaat van federaal procureur niet moet wachten op de publicatie van een vacante betrekking van federaal magistraat en niet moet voorgedragen worden door de Hoge Raad voor de Justitie.

Inwerkingtreding

Artikel 202 van de wet van 5 februari 2016 treedt in werking op 29 februari 2016.

Bron:Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 202 Potpourri II-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 259quater)

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 05/02/2016
Publicatiedatum : 19/02/2016

Gepubliceerd op 11-03-2016

  245