Farmabedrijven betalen heffingen op omzet 2016 (art. 84-87 PW I)

Farmabedrijven betalen heffingen op hun zakencijfer van 2016. De percentages blijven op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Basisheffing van 6,73 procent

Farmaceutische firma’s betalen - net als de voorbije jaren - een basisheffing op de omzet die ze behalen op hun vergoedbare geneesmiddelen. Zij bedraagt 6,73 procent van de omzet van 2016, evenveel als vorig jaar. Het farmabedrijf moet zijn omzet aangeven voor 1 mei 2017. De heffing op de omzet van 2016 wordt via een voorschot en een saldo gestort. Het voorschot wordt gestort voor 1 juni 2016, het saldo voor 1 juni 2017. Het voorschot ligt vast op 6,73 procent van de omzet die in 2015 is behaald.

Bijdrageheffing van 1 procent

De farmabedrijven betalen voor 2016 een bijdrageheffing van 1 procent op de omzet van 2016. Ook vorig jaar ging het om 1 procent.

Deze heffing wordt eveneens gestort via een voorschot en een afrekening. Het voorschot bedraagt 1 procent van de omzet van 2015 en moet voor 1 juni 2016 gestort worden. Het saldo wordt gestort voor 1 juni 2017.

Weesheffing

De heffing op de omzet voor weesgeneesmiddelen wordt voor 2016 toegepast vanaf een omzet van meer dan 1,5 miljoen euro. Op de omzet van 1,5 miljoen euro tot en met 3 miljoen euro betaalt het farmabedrijf een heffing van 3 procent. Op het deel van de omzet dat hoger is dan 3 miljoen euro gaat het om 5 procent. Op de omzet van 0 euro tot en met 1,5 miljoen euro moet er geen heffing betaald worden. Ook hier wordt er gewerkt met een voorschot (vastgesteld op de omzet van 2015) en een saldo.

Marketingheffing

Voor 2016 betalen de farmabedrijven ook een marketingheffing. Net als vorig jaar gaat het om 0,13 procent van de omzet in 2016. Betaling gebeurt via een voorschot en een saldo.

Deze heffing dient om het effect te compenseren van de promotie van geneesmiddelen op het aantal voorschriften voor vergoedbare geneesmiddelen.

Inwerkingtreding

De artikelen 84 tot 87 van de programmawet van 26 december 2015 treden in werking op 9 januari 2016.

Bron:Programmawet (I) van 26 december 2015, BS 30 december 2015 (art. 84–87 PW I)
Zie ook:GVU-wet (art. 191)

Ilse Vogelaere

Programmawet (I)

Afkondigingsdatum : 26/12/2015
Publicatiedatum : 30/12/2015

Gepubliceerd op 03-02-2016

  212