Extra opleiding voor hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen (art. 37 Potpourri III-wet)

De hoofdgriffiers van de rechtbanken van eerste aanleg en de hoofdsecretarissen van het openbaar ministerie moet een extra opleiding volgen eens ze benoemd of aangewezen zijn. Het gaat om een opleiding budgettair beheer en gerechtskosten.

Budgetten en gerechtskosten moeten beter beheerst worden. Een specifieke opleiding moet de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen in staat stellen om hun rol op dat punt beter in te vullen.

Ze hebben twee jaar de tijd op die opleiding te volgen. En dit vanaf het jaar dat volgt op het jaar van hun benoeming of aanwijzing.

Artikel 37 van de wet van 4 mei 2016 is in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 37 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 160bis)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 13-06-2016

  50