Extra deskundige in Vlaamse dienst voor toezicht op wapenhandel

De secretaris-generaal van het Departement Internationaal Vlaanderen heeft Saartje Tweepenninckx aangesteld als deskundige bij de Vlaamse dienst voor toezicht op de wapenhandel. De dienst wordt daarmee weer iets groter. Met 15 leden wordt nu toezicht gehouden op de uitvoering van het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit. In 2013 waren dat er nog maar 12.

Overige leden blijven op post

Tweepenninckx is nieuw in het team, maar Jozef Vercruysse (afdelingshoofd), Michael Peeters (diensthoofd), Tom Nijs (adjunct van de directeur), Lotte Bruynen (adjunct van de directeur), Eric Bertels (deskundige), Rudolf Plas (deskundige), Daniël Huwaert (medewerker), Ludo Knops (assistent), Hilde Verbeurgt (adjunct van de directeur), Beatrijs van Belle (adjunct van de directeur), Milan Godin (adjunct van de directeur), Johan Evers (adjunct van de directeur), Zen Verdickt (adjunct van de directeur) en Laura-Johanna Cluytens (adjunct van de directeur) blijven gewoon op post. De secretaris-generaal van het Departement Internationaal Vlaanderen heeft hen alle 14 opnieuw aangesteld.

Samen geven ze advies over de toekenningen, weigeringen, schorsingen, intrekkingen en beperkingen van vergunningen (van aanvragers die in het Vlaamse Gewest wonen of er hun maatschappelijke zetel hebben) en over voorafgaande machtigingen, certificaten van gecertificeerde personen, voorlopige adviezen en schriftelijke bevestigingen.

Bijkomende toezichtsrechten

Saartje Tweepenninckx krijgt– net als Michael Peeters, Tom Nijs, Johan Evers en Lotte Bruynen - een aantal bijkomende toezichtsrechten. Alleen zij mogen

  • op elk moment, met het nodige materiaal, elke plaats betreden. Alleen bij woningen is hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van de bewoner vereist;
  • inzage vorderen in alle documenten, correspondentie en andere informatiedragers in welke vorm dan ook, en zich daarvan een kopie laten bezorgen of zelf een kopie maken;
  • zaken onderzoeken of laten onderzoeken, beproeven of laten beproeven, monsters nemen of laten nemen, ze meten of laten meten en daarvoor verpakkingen openen of laten openen. Wanneer het onderzoek niet ter plaatse kan worden uitgevoerd, moeten ze zaken voor een korte periode meenemen;
  • relevante inlichtingen inwinnen.

Bij de uitvoering van deze taken mogen ze audiovisuele middelen gebruiken, zich laten bijstaan door deskundigen én de bijstand van de politie vorderen. Maar ze moeten wel op elk moment hun legitimatiebewijs kunnen tonen.

Het is nu trouwens ook dit team dat de inbreuken in een proces-verbaal van overtreding mag vaststellen.

20 mei 2016

Dit besluit dateert van 20 mei 2016 en is ook vanaf die datum van toepassing.

Bron:Besluit van de secretaris-generaal van 20 mei 2016 tot aanwijzing van de personeelsleden van het Departement internationaal Vlaanderen die deel uitmaken van de in het Wapenhandelbesluit vermelde "bevoegde dienst" en van de personeelsleden die gemachtigd worden toezicht uit te oefenen op de naleving van de bepalingen van het Wapenhandeldecreet, BS 3 juni 2016.
Zie ook Besluit van de secretaris-generaal van 12 mei 2015 tot aanwijzing van de personeelsleden van het Departement internationaal Vlaanderen die deel uitmaken van de in het Wapenhandelbesluit vermelde "bevoegde dienst" en van de personeelsleden die gemachtigd worden toezicht uit te oefenen op de naleving van de bepalingen van het Wapenhandeldecreet, BS 11 juni 2015.

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 20/05/2016
Publicatiedatum : 03/06/2016

Gepubliceerd op 06-06-2016

  201