Evaluatiecriteria voor managende adjunct-mandaten in rechtbanken en parketten

Een aantal adjunct-mandaten binnen de rechtbanken en parketten oefenen – anders dan andere adjunct-mandaten – een managementfunctie uit. De criteria waarop zij worden geëvalueerd, zijn nu vastgelegd. Zij spitsen zich niet alleen toe op de kerncompetenties maar ook op de managementcapaciteiten.

Adjunct-mandaten

De nieuwe evaluatiecriteria zijn van toepassing op de evaluatie van de titularissen van een zestal adjunct-mandaten met een managementfunctie. Het gaat om

  • de afdelingsvoorzitter in de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel;
  • de ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank;
  • de afdelingsprocureur;
  • de afdelingsauditeur;
  • de adjunct-procureur des Konings van Brussel; en
  • de adjunct-arbeidsauditeur van Brussel.

Evaluatiecategorieën

De criteria waarop de adjunct-mandatarissen worden geëvalueerd, kunnen ingedeeld worden in drie categorieën: managementcompetenties, omgaan met eigen functioneren en kerncompetenties.

Evaluatiecriteria per categorie

Voor elk evaluatiecriterium zijn er ook gedragsindicatoren vastgelegd.

Voor alle managende adjunct-mandaten gelden dezelfde evaluatiecriteria en gedragsindicatoren. Er is geen onderscheid al naargelang het specifieke adjunct-mandaat.

Weging

De evaluator kent aan elk evaluatiecriterium een score toe. Twee mogelijkheden: goed of onvoldoende. De beoordeling wordt gemotiveerd.

Als iemand voor minstens één criterium een onvoldoende krijgt, heeft dit een grote invloed op zijn eindbeoordeling. Die zal ook een onvoldoende krijgen.

Eerste evaluatie

Aanwijzing in de meeste adjunct-mandaten gebeurt voor een termijn van drie jaar. Voor een aantal titularissen betekent dit dat hun mandaat een eerste keer afloopt in de loop van augustus 2017. De evaluaties moeten uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de mandaattermijn gebeuren.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 18 april 2017 treedt in werking op 25 april 2017.

Bron:Koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, afdelingsprocureurs, afdelingsauditeurs, adjunct-procureurs des Konings van Brussel en adjunct-arbeidsauditeurs van Brussel en de weging van de criteria, BS 25 april 2017
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 259quinquies,259decies,259undecies)

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, afdelingsprocureurs, afdelingsauditeurs, adjunct-procureurs des Konings van Brussel en adjunct-arbeidsauditeurs van Brussel en de weging van de criteria

Afkondigingsdatum : 18/04/2017
Publicatiedatum : 25/04/2017

Gepubliceerd op 27-04-2017

  219