Europa zet verder in op e-justitie

Actieplan Europese e-justitie 2019-2023

Europa is al geruime tijd bezig met het uitwerken en ontwikkelen van een Europese e-justitie. Met zijn e-justitiebeleid wil Europa de toegang tot justitie vereenvoudigen en verbeteren en inzetten op de digitalisering van grensoverschrijdende rechtsprocedures. Europa heeft nu een nieuwe strategie klaar voor zijn e-justitie. En dit voor de komende vier jaar (2019-2023). Europa heeft meteen ook een actieplan opgesteld met allerhande concrete projecten waarmee het zijn strategie wil uitvoeren.

In de periode 2019-2023 wil Europa zijn e-justitie toespitsten op drie kerndoelen.

De justitiële informatie in de Europese Unie moet toegankelijker worden. Europa wil het e-justitieportaal verder ontwikkelen zodat het meer en meer als een interactief eenloketsysteem voor justitiezaken kan functioneren en elektronische diensten en oplossingen kan bieden. Ook EUR-Lex wordt verder ontwikkeld, zodat burgers makkelijker informatie kunnen vinden over het EU-recht.

In het actieplan zijn twaalf concrete projecten vastgelegd om deze eerste doelstelling te bereiken. Het gaat onder meer om volgende projecten: de kadasterkoppeling, ‘Vind een deurwaarder’, de databank van de strafrechtbank, een Europese identificatiecode voor jurisprudentie, rechterlijke beslissingen anonimiseren en pseudonimiseren voor gebruik als open gegeven, de koppeling van justitiële gegevens en kunstmatige intelligentie.

E-communicatie is het tweede kerndoel. De dematerialisering van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke procedures gaat verder zodat burgers sneller en eenvoudiger toegang tot de rechter kunnen krijgen en buitengerechtelijke procedures makkelijker worden. Dit alles met behulp van beveiligde elektronische communicatiemiddelen in grensoverschrijdende situaties (e-Codex). E-justitie moet ook de elektronische interactie en communicatie tussen de justitieoverheden onderling en met burgers en rechtsbeoefenaars tijdens een gerechtelijke procedure vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld aan videoconferentie of beveiligde elektronische gegevensuitwisseling.

Ook hier heel wat concrete projecten in de steigers. Waaronder de elektronische betaling van griffierechten, de samenwerking bij digitale strafprocedures, iSupport voor het e-justitieportaal en het project ‘Vind een advocaat II’.

Het laatste kerndoel voor de komende vier jaar is de inzet op interoperabiliteit: elk land moet zorgen dat zijn nationaal e-justitiesysteem in technische opzicht zo wordt opgezet en beheerd dat het gemakkelijk te koppelen en interoperabel is.
De concrete projecten hebben onder meer betrekking op het e-Codexsysteem (onderhouden en proefprojecten voor uitwisselen van formulieren, documenten en gestructureerde gegevens) en spraakherkenning.

Bron: Strategie inzake Europese e-justitie 2019-2023, Pb. C 13 maart 2019, afl. 96
Bron: Actieplan Europese e-justitie 2019-2023, Pb.C 13 maart 2019, afl. 96
Ilse Vogelaere
  65