Europa verfijnt rapportering over broeikasgasemissies door lidstaten

De lidstaten moeten elk jaar, voor 30 juni, een rapport bezorgen aan de Europese Commissie over het verloop van de emissiehandel op hun grondgebied gedurende het voorbije kalenderjaar. Het huidige model van jaarrapport dateert nog van 2005. Maar intussen zijn de vliegtuigexploitanten onderworpen aan de emissiehandel, werd er een uitgebreid systeem van monitoring, rapportage en verificatie uitgewerkt, en worden steeds meer rechten geveild, in plaats van kosteloos toegewezen.

Het rapport moest dus dringend bijgewerkt worden. De Europese Commissie publiceert daarom een nieuw model, dat al gebruikt moet worden voor de rapportage over 2013.

Bron:Uitvoeringsbesluit 2014/166/EU van de Commissie van 21 maart 2014 tot wijziging van Beschikking 2005/381/EG wat betreft de vragenlijst voor de rapportage over de toepassing van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 25 maart 2014, afl. 89.

Carine Govaert

Uitvoeringsbesluit nr. 2014/166/EU van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2005/381/EG wat betreft de vragenlijst voor de rapportage over de toepassing van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad

Afkondigingsdatum : 21/03/2014
Publicatiedatum : 25/03/2014

Gepubliceerd op 08-04-2014

  92