Europa geeft groen licht voor verlaagd btw-tarief op elektronische boeken, kranten en tijdschriften

Richtlijn (EU) nr. 2018/1713 van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG, wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft

Vanaf 4 december 2018 kunnen de Europese lidstaten verlaagde of sterk verlaagde btw-tarieven, of zelfs een nultarief, toepassen op elektronische boeken, kranten en tijdschriften. Daardoor kunnen lidstaten die dat willen hun btw-regels voor elektronische en fysieke publicaties op elkaar afstemmen.

Sterk verlaagde tarieven en een nultarief zijn wel enkel toegestaan voor de lidstaten die deze tarieven al sinds 1 januari 2017 hanteren voor fysieke publicaties (“gedrukte” boeken, kranten en tijdschriften).

Europese btw-tarieven

Volgens de huidige btw richtlijn geldt voor elektronisch geleverde diensten het normale btw tarief, nl. ten minste 15%, terwijl voor publicaties op een fysieke drager bijzondere tarieven kunnen gelden.

Op fysieke publicaties (“gedrukte” boeken, kranten en tijdschriften) kunnen de lidstaten momenteel een verlaagd btw tarief heffen van minimaal 5%.
Sommige lidstaten kregen van Europa echter de toestemming om sterk verlaagde btw tarieven te hanteren (minder dan 5%) of een nultarief (waardoor de btw aftrekbaar is).

Belgische btw-tarieven

België hanteert momenteel een verlaagd btw-tarief van 6% voor fysieke publicaties (“gedrukte” boeken, kranten en tijdschriften), en zelfs 0% voor dag- en weekbladen (die minstens 48 keer per jaar verschijnen), terwijl de elektronische tegenhanger niet van dat verlaagd tarief kan genieten.

Voor de elektronische versie moest van Europa immers het standaardtarief (in België momenteel 21%) gebruikt worden, omdat de elektronische tegenhanger werd beschouwd als een dienstverlening.

Verlaagd btw-tarief op elektronische boeken, kranten en tijdschriften

Dankzij richtlijn (EU) 2018/1713 zullen de lidstaten die dat willen, nu ook op elektronische publicaties verlaagde tarieven kunnen toepassen. (art. 98, wijziging alinea 2, art. 99, nieuw lid 3, en wijziging punt 6), bijlage III, richtlijn 2006/112/EG, door art. 1, richtlijn (EU) 2018/1713).

Sterk verlaagde tarieven en een nultarief zijn wel enkel toegestaan voor de lidstaten die deze tarieven al sinds 1 januari 2017 hanteren voor fysieke publicaties (“gedrukte” boeken, kranten en tijdschriften).

In werking

Richtlijn (EU) 2018/1713 treedt in werking op 4 december 2018, de twintigste dag na haar bekendmaking Publicatieblad van de Europese Unie.

Bron: Richtlijn (EU) 2018/1713 van de Raad van 6 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG, wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft, Pb.L 286, 14 november 2018, 20.
Zie ook:
– Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L 347, 11 december 2006, 1, err., Pb.L. 335, 20 december 2007, err., Pb.L. 158, 21 juni 2018) (btw-richtlijn) (art. 96, art. 97, art. 98, art. 99, bijlage III, punt 6)
– Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS 31 juli 1970 (KB nr. 20 btw (tarieven)) (tabel A. en tabel B.)
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  572