Europa codificeert werking, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen

Richtlijn (EU) nr. 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht

De Europese Unie heeft alle voorschriften over de oprichting en werking, en de fusie en splitsing van de kapitaalvennootschappen bijeengebracht in één enkele richtlijn. Die richtlijn 2017/1132 zal in ons land van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen (nv’s), de commanditaire vennootschappen op aandelen, en de ‘personenvennootschappen’ met beperkte aansprakelijkheid (bvba’s).

Nieuwe structuur

De hoofdlijnen van de nieuwe kapitaalvennootschappenrichtlijn zijn:
De gecodificeerde tekst telt 168 artikels en 4 bijlagen.

Concordantie

Wie vertrouwd is met de indeling van de 6 afzonderlijke richtlijnen zal even moeten wennen aan de nieuwe structuur en nummering van de enig overblijvende richtlijn. Om daarbij te helpen heeft de Europese Unie een concordantietabel toegevoegd met een overzicht van de voorschriften van de ‘oude’ richtlijnen, en wáár zij een plaatsje vonden in de nieuwe richtlijn.

Van 6 naar 1

Aan de basis van deze codificatie zonder inhoudelijke wijzigingen liggen 6 afzonderlijke richtlijnen:
De codificatie komt er omdat de oude richtlijnen elkaar overlapten en elke vennootschapsrechtelijke wijziging telkens leidde tot aanpassingen in elk van de 6 richtlijnen.
Van toepassing:
  • Europese Unie.
  • Vanaf 20 juli 2017.
Bron: Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie), Pb.L. 30 juni 2017, afl. 169 (kapitaalvennootschappenrichtlijn).
Carine Govaert
  1080