EU staat covid-19-steun toe aan micro- en kleine ondernemingen die al in moeilijkheden verkeerden

Mededeling van de Commissie Derde wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak

De Europese Commissie voert 4 wijzigingen door in haar Tijdelijke kaderregeling inzake staatsteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak. De belangrijkste wijziging is zonder twijfel de versoepeling van het steunregime voor de kleinste ondernemingen.

Europa laat toe dat de lidstaten financiële steun toekennen aan ondernemingen die getroffen werden door de covid-19-pandemie. Op voorwaarde dat de onderneming vóór de covid-19-crisis – dat is op 31 december 2019 – géén onderneming in moeilijkheden was. De Unie laat die eis nu los voor micro- en kleine ondernemingen die niet in een collectieve insolventieprocedure zitten en die geen reddings- of herstructureringssteun krijgen. Micro- en kleine ondernemingen zijn ondernemingen met minder dan 50 werknemers en minder dan 10 miljoen euro jaaromzet of jaarlijkse balans.
Europa tekent hier het kader uit. Het is echter aan de lidstaten om te beslissen of zij de kleine ondernemingen in moeilijkheden al dan niet opnemen in hun steunregime.

Europa formuleert ook criteria op basis waarvan de lidstaten overheidssteun mogen toekennen in de vorm van eigen vermogens- of hybride kapitaalinstrumenten.
De Unie verbiedt nationale bepalingen die de financiële steun schrappen wanneer een onderneming haar productie of een andere activiteit zou verplaatsen naar een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.
En zij verduidelijkt een aantal puntjes, zoals wannéér er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van de covid-19-uitbraak.

De Commissie heeft haar tijdelijke kaderregeling eerder al gewijzigd om de toegang tot kapitaal te vergemakkelijken voor de ondernemingen, om de steun voor het behoud van de banen te verbeteren en om het onderzoek naar een covid-19-vaccin te versnellen.

Zie ook:
Carine Govaert
  272