EU plaatst twintig landen op hoogrisicolijst voor witwaspraktijken

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2020/855 van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de toevoeging van de Bahama's, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolië, Myanmar/Birma, Nicaragua, Panama en Zimbabwe aan de tabel in punt I van de bijlage, en de schrapping van Bosnië en Herzegovina, Ethiopië, Guyana, Laos, Sri Lanka en Tunesië uit die tabel

In navolging van de FATF, de internationale Financial Action Task Force, heeft de Europese Commissie 11 staten toegevoegd aan de lijst van landen met een hoog risico voor de financiële markten. Zij heeft ook 6 landen geschrapt.

De volgende 6 staan niet langer op de ‘zwarte lijst’:
Bosnië en Herzegovina
Guyana
Laos
Ethiopië
Sri Lanka
Tunesië

Maar er zijn wel 11 hoogrisicolanden bijgekomen: waaronder de Bahama’s, Mauritius, Nicaragua en Zimbabwe. Dat brengt het totale aantal hoogrisicolanden op 20:
Afghanistan
Myanmar/Birma
Bahama’s
Nicaragua
Barbados
Pakistan
Botswana
Panama
Cambodja
Syrië
Ghana
Trinidad en Tobago
Irak
Uganda
Jamaica
Vanuatu
Mauritius
Jemen
Mongolië
Zimbabwe

De Bahama’s zouden hun wetgeving intussen aangepast hebben, maar de FATF moet nog een controle ter plaatse uitvoeren. Zolang er geen definitieve beslissing is, blijven de Bahama’s op de Europese lijst staan.

Landen met een wetgeving die strategische tekortkomingen vertoont op het vlak van witwaspraktijken of terrorismebestrijding vormen een bedreiging voor de internationale en Europese financiële markten. Europa gaat ervan uit dat alle landen die door de FATF geïdentificeerd werden als landen met een hoog risico voor het internationale financiële stelsel, ook automatisch een hoog risico vormen voor de Europese markt. De Commissie kan op basis van eigen informatie ook andere landen op de hoogrisicolijst plaatsen. Banken, verzekeraars, fiscalisten, notarissen en andere meldingsplichtige entiteiten moeten verdachte transacties van personen, verenigingen of ondernemingen die banden hebben met die landen, melden aan hun nationale witwasautoriteit.

Een nieuwe hoogrisicolijst wordt gewoonlijk 20 dagen na publicatie van kracht, maar omwille van covid-19 verleent de Commissie uitstel tot 1 oktober 2020. De schrappingen gaan wel al in op 6 juli 2020.

Carine Govaert
  292