EU correleert oude en nieuwe testwaarden voor emissies voertuigen

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/1499 van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de aanpassing ervan aan de verandering van de regelgevende testprocedure voor het meten van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen

Tot 1 september 2017 meet de Europese Unie de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen nog met de New European Driving Cycle- of NEDC-testmethode. Maar daarna schakelt ze geleidelijk over op de Worldwide harmonised Light Vehicles Test Procedure of WLTP-methode. Eind 2020 moet de omschakeling rond zijn.
Europa hoopt dat de WLTP-testwaarden meer zullen overeenstemmen met het reële brandstofverbruik.
Om de oude testresultaten te kunnen vergelijken met de nieuwe, heeft de Europese Commissie in juni een correlatiemethode uitgewerkt.
De Commissie vult die correlatiemethode nu verder aan voor de periode ná 2020.
Zo zullen de specifieke emissiereferentiedoelstellingen voor elke fabrikant in 2021 berekend worden met als referentiewaarde de gemiddelde WLTP-CO2-emissies van de nieuwe wagens die in 2020 geregistreerd worden.
Die referentiewaarde zal verhoogd of verlaagd worden, naargelang de fabrikant zijn doelstellingen voor 2020, die nog op de NEDC gebaseerd waren, al dan niet behaalt.
Van toepassing:
  • Europese Unie.
  • Vanaf 14 (lichte bedrijfsvoertuigen) of 15 september 2017 (personenwagens).
Bron: — Gedelegeerde verordening (EU) 2017/1499 van de Commissie van 2 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de aanpassing ervan aan de verandering van de regelgevende testprocedure voor het meten van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen, Pb.L. 25 augustus 2017, afl. 219.
Bron: — Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1502 van de Commissie van 2 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de aanpassing ervan aan de verandering van de regelgevende testprocedure voor het meten van de CO2-emissies van lichte voertuigen, Pb.L. 26 augustus 2017, afl. 221.
Zie ook:
Carine Govaert
  271