Ervaringsdeskundigen jeugdhulp krijgen stem

Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft

Mensen die zelf – als kind of als ouder – ervaring hebben met jeugdhulp, kunnen zich groeperen in cliëntenorganisaties.  Het Vlaams parlement zorgt er nu voor dat deze organisaties een structurele erkenning en financiering kunnen krijgen.

Om een erkenning te krijgen moet de organisatie bijdragen tot een participatieve jeugdhulpverlening. Ze moet zichzelf actief bekendmaken bij kinderen en jongeren of bij ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken die een beroep doen of gedaan hebben op jeugdhulpverlening. De bestuursorganen van de organisatie moeten minstens voor een derde bestaan uit ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp en steunen op een directe betrokkenheid van kinderen, jongeren of hun ouders met ervaringen in de jeugdhulp.

De cliëntenorganisatie moet de positie van de kinderen en ouders in de jeugdhulpverlening proberen te versterken en regelmatig lotgenotencontacten organiseren. Ze moet bijdragen aan de ontsluiting van hun rechten en plichten en publiekelijk rapporteren over hun ervaringen in de jeugdhulp. Ze formuleert aanbevelingen omtrent participatieve jeugdhulpverlening en over de levenskwaliteit van jongeren en ouders die in contact zijn met jeugdhulp. Ze biedt laagdrempelige vorming aan en werkt mee aan de uitbouw van een cliëntenforum.

Een erkende cliëntenorganisatie kan subsidies krijgen. Dat gebeurt jaarlijks op basis van haar driejaarlijks beleidsplan.

Het cliëntenforum bestaat uit alle erkende cliëntenorganisaties. Ook andere organisaties kunnen er eventueel deel van uitmaken. Het forum vertegenwoordigt de belangen van ouders en kinderen die een beroep doen op jeugdhulpverlening. Via een vertegenwoordiging op beleidsniveau.

Het nieuwe decreet van 21 december 2019 is in werking sinds 1 januari 2019. Maar de regels over het cliëntenforum gelden pas vanaf 1 september 2019.

Bron: Decreet van 21 december 2018 houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft, BS 28 januari 2019
Ilse Vogelaere
  98