Erkenning en subsidiëring Vlaamse sportsector vanuit nieuw juridisch kader

Sinds 1 juli 2016 gelden nieuwe regels voor de erkenning en subsidiering van de Vlaamse georganiseerde sportsector. Bedoeling is om de sportfederaties performanter, krachtdadiger en efficiënter te maken. Kernelement daarbij is de rationalisatie van het federatielandschap. Het Decreet Georganiseerde Sportsector van 10 juni 2016 beperkt de administratieve lasten voor de sportfederaties en geeft hen meer autonomie. Bovendien wordt extra aandacht besteedt aan kwaliteitsverhoging op maat van elke sporter.

Vlaanderen heeft gekozen voor een omvangrijke hervorming met volgende basisprincipes:

  • het subsidiëren van één sportfederatie per sporttak (zoals onder andere in Nederland van toepassing is), met de opdracht dat deze ‘unisportfederatie’ een volledig aanbod heeft, dus zowel voor de recreant als de sporter van hoog niveau als voor elke leeftijdsgroep mét aandacht voor doelgroepwerking;
  • eenvoudige en laagdrempelige erkenning van sportfederaties (niet gekoppeld aan de sporttakkelenlijst);
  • aanpasbare lijst van sporttakken die de Vlaamse overheid wil subsidiëren, zonder opsomming van de disciplines;
  • schaalvergroting bij recreatieve sportfederaties door fusies met unisportfederaties en clustering in grote multisportfederaties:
  • strenge kwaliteitsvereisten als subsidiebasis;
  • inzetten op kwaliteitsverhoging en kwaliteitsomkadering van sportclubs, onder meer door wijzigingen in de beleidsfocus (meer efficiëntie bij inzet van middelen, sportaanbod verbeteren, enz.);
  • autonomie voor Vlaamse sportfederaties: de sportfederaties krijgen meer verantwoordelijkheden bij de uitbouw van hun werking. Zo wil Vlaanderen hen laten uitgroeien tot ‘ambitieuze en dynamische organisaties die in staat zijn te anticiperen op toekomstige maatschappelijke en sportieve uitdagingen’. Een klantvriendelijke benadering staat hierbij centraal;
  • inzet op een betere samenwerking met de Vlaamse overheid op basis van vierjaarlijkse samenwerkingsovereenkomsten per gesubsidieerde sportfederatie;
  • beperking personeelsvoorwaarden tot de verplichting om één sporttechnisch verantwoordelijke op master Lichamelijk Opvoedingsniveau in dienst te hebben (andere personeelsvoorwaarden worden niet langer opgelegd);
  • werken met subsidie-enveloppe waarin de personeelskosten en de werkingskosten kunnen gesubsidieerd kunnen worden.

Het decreet van 10 juni 2016 is op 11 juli in het Staatsblad verschenen. Het is retroactief van toepassing sinds 1 juli 2016. Al vragen heel wat bepalingen nog uitvoeringsregels.

Bron:Decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, BS 11 juli 2016.

Laure Lemmens

Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector

Afkondigingsdatum : 10/06/2016
Publicatiedatum : 11/07/2016

Gepubliceerd op 16-08-2016

  140