Erfgoedpremie bij voorrang naar Meesterproef Herbestemming of sociale woning

Dossiers die beschermde goederen herbestemmen in het kader van de Meesterproef Herbestemming en dossiers die beschermde goederen herbestemmen tot sociale huurwoning, genieten voortaan voorrang bij het toekennen van erfgoedpremies.

Eigenaars en beheerders van landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten en archeologische sites kunnen een erfgoedpremie aanvragen voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van hun beschermd erfgoed. Daarvoor bestaan er 2 procedures:

  • een standaardprocedure waarvoor de overheidstussenkomst ten hoogste 25.000 euro bedraagt; en
  • een omslachtiger bijzondere procedure waar het bedrag van de premie niet gelimiteerd is.

Binnen die bijzondere procedure worden de premies in principe in chronologische volgorde toegekend, maar de Vlaamse regering en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kunnen de volgorde omgooien door voorrang te verlenen aan bepaalde dossiers.

In haar Onroerenderfgoedbesluit gaf de Vlaamse regering al voorrang aan 4 types van dossier.De minister-president kende in een ministerieel besluit van 15 maart 2015 ook prioriteit toe aan 4 andere groepen van dossiers.Daar komen er nu nog 2 bij. Dat zijn:

  1. de aanvragen die gegund worden in het kader van de Meesterproef Herbestemming die georganiseerd wordt door het agentschap Onroerend Erfgoed en de Vlaamse Bouwmeester; en
  2. de aanvragen waarbij het beschermd erfgoed verhuurd wordt of verhuurd zal worden als sociale huurwoning.

De Meesterproef Herbestemming geeft jonge ontwerpers en kunstenaars een kans om een eerste overheidsopdracht uit te voeren, onder de begeleiding van de Vlaamse Bouwmeester. Het gaat om kleinere opdrachten, die gegund worden via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor dit jaar werden er bijvoorbeeld 6 projecten geselecteerd, waaronder de omvorming van een boerderij in het beschermd landschap van de Kolonie te Wortel tot kruidenboerderij met een eigen distilleerderij, een studie naar een mogelijke herbestemming voor het voormalige zwembad van het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade bij Zemst, en een herinrichting en betere ontsluiting van de beide tumuli in het Limburgse Heers.

De Meesterproef- en socialewoningendossiers krijgen voorrang vanaf 22 april 2017.

De volledige lijst van dossiers met voorrang is nu:

Gezien de krapte van het budget, mogen we ervan uitgaan dat dossiers die niet in het rijtje van die 9 prioriteiten passen, nog maar weinig kans maken op een erfgoedpremie van meer dan 25.000 euro…

Van toepassing:

  • Vlaams gewest.
  • 22 april 2017. Wettelijke regeling van 10 dagen na publicatie in het BS.

Bron:Ministerieel besluit van 10 maart 2017 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen binnen de meesterproef Herbestemming en voor sociale huurwoningen, BS 12 april 2017.

Carine Govaert

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen binnen de meesterproef Herbestemming en voor sociale huurwoningen

Afkondigingsdatum : 10/03/2017
Publicatiedatum : 12/04/2017

Gepubliceerd op 13-04-2017

  149