Ereloon voor vertalers en tolken Binnenlandse Zaken geïndexeerd

Vertalers en tolken van de FOD Binnenlandse Zaken die werken voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS), de Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Commissie voor Regularisatie zullen volgend jaar opnieuw ietsje meer verdienen. Op 1 januari stijgt zowel hun ereloon als hun verplaatsingsvergoeding door indexering.

Tolken

Vanaf 1 januari 2017 bedraagt het ereloon van tolken 42,94 euro voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en 15 minuten. Nu is dat nog 42,10 euro. Nadien wordt het ereloon per schijf van één kwartier betaald aan 34,75 euro (zonder plafond). Dat is vandaag nog 34,07 euro.

Vertalers

Vertalers ontvangen volgend jaar een ereloon van 16,76 euro per handgeschreven bladzijde Ten opzichte van de huidige 16,43 euro. Voor een getypte bladzijde ontvangen ze in 2017 25,26 euro, evenveel als nu.

Deze vergoedingen wordt toegekend ongeacht het aantal te vertalen of het aantal vertaalde regels.

Verplaatsingsvergoeding

De verplaatsingsvergoeding bedraagt in 2017 0,48 euro per kilometer (0,47 euro in 2016), ongeacht het aantal prestaties per dag. Er bestaat wel een plafond van 100km heen en terug.

Exclusief btw

Alle opgesomde bedragen zijn exclusief btw.

Overzicht 2003 - 2017

Hieronder vindt een overzicht van alle toegekende erelonen en verplaatsingsvergoedingen (in euro, zonder btw) sinds 2003. Dat is het jaar waarin het ‘ MB van 9 mei 2003 tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingsvergoeding van tolken en vertalers die werken voor bepaalde diensten van of verbonden aan de FOD Binnenlandse Zaken ’ , in werking is getreden.

Jaar Ereloon tolken per 1.15u Ereloon tolken per extra schijf van een kwartier Ereloon vertalers handgeschreven bladzijde Ereloon vertalers getypte bladzijde Verplaatsingsvergoeding per km
200333,34 26,99 13 20 0,33
200433,87 27,42 13,21 20,21 0,34
200533,45 27,89 13,44 20,67 0,38
200635,21 28,50 13,74 21,12 0,39
200735,81 28,98 13,97 21,48 0,40
200836,31 29,39 14,17 21,78 0,41
200938,13 30,86 14,88 22,87 0,43
201038,13 30,86 14,88 22,87 0,43
201138,99 31,48 15,18 23,33 0,44
201240,06 32,42 15,64 24,03 0,45
201340,86 33,07 15,95 24,51 0,46
201441,27 33,40 16,11 24,76 0,46
201541,27 33,40 16,11 24,76 0,46
201642,10 34,07 16,43 25,26 0,47
201742,94 34,75 16,76 25,26 0,48

Bron:Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Tarief 2017, BS 13 december 2016.
Zie ook Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Tarief 2016, BS 17 december 2015.

Laure Lemmens

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Tarief 2017

Afkondigingsdatum : 13/12/2016
Publicatiedatum : 13/12/2016

Gepubliceerd op 16-12-2016

  394