Erelonen hypotheekbewaarders stijgen

Een koninklijk besluit van 25 april 2014 trekt het loon op dat een hypotheekbewaarder krijgt voor een inschrijving of hernieuwing van inschrijving van een hypotheek of voorrecht, en voor een overschrijving van een akte. Het loon voor een inschrijving wordt bijna verdubbeld.

Daardoor stijgen uiteraard ook de kosten voor een hypothecaire inschrijving.

Hypothecaire inschrijving

Het bij koninklijk besluit vastgelegde loon voor een inschrijving of hernieuwing van inschrijving van een hypotheek of voorrecht stijgt van 2,98 euro (geïndexeerd: 4,02 euro) naar 5 euro per A4-bladzijde. Het bedrag dat verschuldigd is op de hoofdsom met bijhorigheden wijzigt niet.

Overschrijving van een akte

Het wettelijk bedrag van het loon voor een overschrijving van een akte stijgt van 7,44 euro (geïndexeerd: 10,02 euro) naar 10,70 euro per A4-bladzijde. De bepaling dat een bladzijde niet meer dan 60 karakters per regel mag bevatten, en ten hoogste 50 regels per blad, valt weg. Het KB verduidelijkt ook dat er géén loon wordt aangerekend voor stukken die krachtens een wettelijke bepaling, zonder aanbieding ervan, geacht worden tegelijk met de akte overgeschreven te worden.

Doorhaling

Doorhalingen van overschrijvingen van dwangbevelen, inbeslagnemingen en – vanaf nu ook – verklaringen van niet-vatbaarheid voor beslag – blijven onderworpen aan het wettelijk bedrag van 24,80 euro (geïndexeerd: 33,39 euro) per door te halen overschrijving.

Scan

Voor elk document dat wordt ingescand en als bijlage wordt doorgemaild wordt een loon van 3,72 euro (geïndexeerd: 5,01 euro) gevraagd. Hetzelfde bedrag was al van toepassing op verzendingen per fax.

Loon?

De hypotheekbewaarder heeft een dubbele taak. Als openbaar ambtenaar is hij belast met het vervullen van de hypothecaire formaliteiten. Als rekenplichtige int hij een aantal belastingen. De hypotheekbewaarder ontvangt voor zijn functie als rekenplichtige een vaste jaarlijkse wedde, maar voor zijn functie als openbaar ambtenaar wordt hij uitsluitend vergoed met ‘loon’ dat betaald wordt door het publiek. De loonbedragen zijn vastgelegd in een koninklijk besluit van 18 september 1962. De bedragen uit dat KB worden om de 3 jaar geïndexeerd. De laatste indexatie dateert van 2012.

Bron:Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen der hypotheekbewaarders, BS 23 mei 2014.

Carine Govaert

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen der hypotheekbewaarders

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 23/05/2014

Gepubliceerd op 02-06-2014

  528