Energierenovatie verplicht bij overdracht van niet-residentieel gebouw (verzameldecreet energie, art. 35-36 en 43)

Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

De Vlaamse regering krijgt in het verzameldecreet energie de bevoegdheid om te bepalen dat niet-residentiële gebouwen na een overdracht voor notaris aan een minimaal energieprestatieniveau moeten voldoen. Met overdracht wordt hier een notariële overdracht in volle eigendom bedoeld, of het vestigen van een opstalrecht of erfpacht.

De energierenovatieplicht ligt in principe bij de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter, maar als het gebouw overgaat op een erfgenaam of legataris, of op een andere koper, opstalhouder of erfpachter, gaat de renovatieplicht mee over.

De notaris vermeldt de energierenovatieplicht in de authentieke akte van verkoop of van vestiging van een recht van opstal of erfpacht.

De Vlaamse regering krijgt overigens de volledige vrijheid om te bepalen wát het minimale energieprestatieniveau moet zijn en binnen welke termijn de eigenaar, opstalhouder of erfpachter aan de minimumeisen moet voldoen. Al heeft het Vlaamse regeerakkoord het over een ‘termijn van 5 jaar na het verlijden van de authentieke akte’.

Wie de minimale eisen inzake renovatie van een niet-residentieel gebouw niet respecteert, riskeert een administratieve geldboete van 500 tot 200.000 euro. Tegelijk met de boete zal het Vlaams Energieagentschap een nieuwe termijn opleggen om de energierenovatie uit te voeren. Gebeurt dat dan nog niet, dan kan het Energieagentschap opnieuw een boete opleggen, en daarna een nieuwe termijn, enzovoort. De procedure wordt herhaald tot de eigenaar, opstalhouder of erfpachter de energierenovatie heeft voltooid.

In werking op: Datum te bepalen door de Vlaamse regering.

Carine Govaert
  164